Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tiết 43 Nước Đại Việt thời Lê Sơ_tiếp theo

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Phương Bắc (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:53' 12-08-2012
Dung lượng: 38.5 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn
Ngày giảng: 7A:.....................
7B:.....................

Tiết 43
III. Tình hình văn hoá, giáo dục.
a- Mục tiêu bài học.
1.Kiến thức:
Học sinh hiểu rõ:
- Chế độ giáo dục thời Lê rất được coi trọng.
- Những thành tựu tiêu biểu về văn học, khoa học, kinh tế thời Lê Sơ.
2.Tư tương:
- Giáo dục học sinh lòng tự hào về nền văn hoá dân tộc, nền giáo dục của Đại Việt, ý thức giữ gìn, phát huy văn hoá truyền thống.
3.Kĩ năng:
- Rèn học sinh kĩ năng nhận xét những thành tựu tiêu biểu về văn hoá, gioá dục.
b- chuẩn bị
- Chuẩn bị lược đồ diễn biến cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông Cổ 1258.
c- Phương pháp
- Nêu vấn đề, phát vấn ...
d- tiến trình bài dạy
1.định lớp.
- KTSS: + 7A:
+ 7B:
2.Kiểm tra bài cũ:
a) Câu hỏi:
(?) Nhà Lê Sơ đã làm gì để phát triển nền kinh tế nông nghiệp.
(?) Xã hội thời Lê Sơ có các giai cấp và tầng lớp nào?
b) Đáp án: Vở ghi mục 1+2
3. Bài mới
a) Giới thiệu bài:
- Dưới thời Lê Sơ nền kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ổn định tạo điều kiện cho dân giàu, nước mạnh và là cơ sở để phát triển văn hoá, giáo dục, khoa học, kĩ thuật.
b) Các hoạt động dạy – học:

Hoạt động của thầy- trò
Nội dung bài học


H:Đọc sgk.
G:Sơ lược về tình hình giáo dục, thi cử thời Lê Sơ.
? Nhà nước đã quan tâm như thế nào đến việc thi cử, học tập?
? Trường Quốc Tử Giám được xây dựng từ khi nào? Dưới triều nào?
- Triều Lý-1076
? Vì sao nhà Lê tôn sùng đạo Nho?
- Trọng người hiền tài có học thức
- Ai muốn làm quan đề phải qua thi cử.
? Em có nhận xét gì về việc thi cử thòi Lê Sơ?
? Để khuyến khích học tập, kén chọn người tài nhà Lê đã làm gì?
- Vua ban mũ áo, sinh quy bái tổ, khắc tên vào bia đá
G:Cho H xem H45 bia tiến sĩ, hiện còn 81 bia tiến sĩ.
? Trên bia người ta ghi những gì?
- Tên, tuổi, năm đõ đạt, khoá thi.
G:Thời Lê tổ chức được 26 khoa thi tiến sĩ lấy đỗ 989 tiến sĩ, 20 trang nguyên.
H:Đọc chữ nhỏ sgk.
GV: Thời Lê Thánh Tông có 501 tiến sĩ, 9 trạng nguyên.
? Em hãy nêu những suy nghĩ của mình về tình hình gioá dục, thi cử thời Lê Sơ.
- Quy củ, chặt chẽ
- Đào tạo được nhiều quan lại trung thành, phát hiện nhiều nhân tài đóng góp cho đất nước
? Em có thể kể tên 1 số trạng nguyên hay tiến sĩ thời Lê Sơ mà em biết.

G:Sơ kết, chuyển ý.
H:Đọc sgk.

? Em hãy nêu những thành tựu nổi bật về văn học thời Lê sơ.
? Em hãy đọc một đoạn trong bài cáo mà em thích.
? Tác phẩm văn học thời kì này có nội dung như thế nào?

? Thời Lê Sơ có những thành tựu khoa học tiêu biểu nào?? Em có nhận xét gì
 
Gửi ý kiến