Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

chuan do axit bazo

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Bảo Li
Ngày gửi: 08h:59' 06-08-2012
Dung lượng: 250.5 KB
Số lượt tải: 131
Số lượt thích: 0 người
Bài tập về tính sai số chuẩn độ:
Bài tập có lời giải:
Bài 1: [5, bài 192, trang 38]
Chuẩn độ HClO4 0,1000M bằng dung dịch NaOH cùng nồng độ. Tính sai số chuẩn độ nếu kết thúc chuẩn độ khi đổi màu metyl đỏ từ hồng sang vàng. (pT = 6)
Giải:
Phản ứng chuẩn độ:
HClO4+ NaOH → NaClO4 + H2O
Ta có: pHTĐ = 7 mà kết thúc chuẩn độ tại pH = 6
 Dừng trước điểm tương đương, do đó dư HClO4.
Sai số chuẩn độ:
S= 
Tại mức không: H2O, HClO4 dư
Áp dụng điều kiện protôn:


Vậy: , pT = 6 h = 10-6

→ S= -2.10-3%
Bài 2: [4, ví dụ 6.2, trang 123]
Đánh giá khả năng dùng metyl đỏ làm chỉ thị cho phép chuẩn độ NaOH 0,0500M bằng dung dịch HCl 0,0600M, nếu chấp nhận sai số S = 0,1%
Giải:
- Đầu bước nhảy S = -0,1% = -1,0.10-3; do đó:

Vậy pOH = 4,56 và pHđ = 9,44
- Cuối bước nhảy S = +0,1% = 1.10-3; 
Vậy 
Vậy pHc = 4,56
Bước nhảy pH = 9,44 – 4,56
Metyl đỏ có pT = 5,0 nằm trong bước nhảy chuẩn độ nên có thể dùng metyl đỏ làm chỉ.
Bài 3: [4, ví dụ 6.12, trang 161]
Đánh giá sai số chuẩn độ hỗn hợp HCl và H3PO4. Biết rằng khi chuẩn độ 100,00ml hỗn hợp đến pT = 4,40 thì hết 45,00ml NaOH 0,100M, còn khi chuẩn độ đến pT = 9,00 thì hết 60,00ml NaOH.
Giải:
Nồng độ gần đúng của H3PO4:

Nồng độ gần đúng của HCl:

Sai số chuẩn độ đến điểm tương đương thứ nhất:


Sai số chuẩn độ đến điểm tương đương thứ hai:


Thể tích chính xác NaOH cần thêm để đạt đến điểm tương đương I và II:


Nồng độ chính xác của các axit:

Sai số khi xác định nồng độ H3PO4 :

Sai số khi xác định nồng độ HCl :

Bài 4: [5, bài 220, trang 43]
Một dung dịch A gồm HCl 0,01M và NH4Cl 0,200M.
Tính pH của dung dịch A.
b) Chuẩn độ 25,00ml dung dịch A bằng dung dịch NaOH 0,0200M đến màu vàng rõ của metyl đỏ (pT = 6,2). Tính sai số chuẩn độ. Nếu chấp nhận sai số chuẩn độ là S = 0,1% thì bước nhảy pH của phép chuẩn độ. Cho biết .
Giải:
Tính pH của dung dịch A:
Các quá trình xảy ra trong hệ:
HCl → H+ + Cl-
0,01M 0,01M
NH4Cl → NH4+ + Cl-
0,2M 0,2M
 W (1)
  +  (2)
Ta có: 
Nên bỏ qua cân bằng phân li của H2O và dựa vào (2) để tính.
  + 
C 0,2 0,01

 0,2-x x 0,01+x
Theo định luật tác dụng khối lượng ta có:
 , giả sử x<< 0,01

h = 0,01 + 10-8,93 ≈ 0,01
Vậy pH = 2
b) Chuẩn độ dung dịch A bằng NaOH đến pH = 6,2
→ Tại điểm kết thúc chuẩn độ dung dịch có môi trường axit yếu. Như vậy chỉ có HCl bị chuẩn độ còn chưa bị chuẩn độ.
Xét điều kiện chuẩn độ riêng HCl và :→ Chuẩn độ riêng HCl được
- Thể tích NaOH tiêu thụ:

Thành phần tại điểm tương đương: , H2O

Xét các cân bằng sau:
 W (1)
  +  (2)
Vì : nên bỏ qua cân bằng phân li của H2O, dựa vào cân bằng phân li của để tính toán.
 
Gửi ý kiến