Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương trình bồi dưỡng HSG lớp 3 môn Toán

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thị Hồng Thuỷ
Ngày gửi: 15h:28' 25-07-2012
Dung lượng: 343.5 KB
Số lượt tải: 89
Số lượt thích: 0 người

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC
CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012
MÔN TO ÁN LỚP 3

STT
Nội dung bài dạy
Sách (trang)
Nhà
xuất bản

1
1. Luyện tập về đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số


Bài 1; 2 (đề 1),
Luyện giải Toán 3 (5)
NXBGD


Bài 1, 2 (đề 2)
Luyện giải Toán 3 (5)
NXBGD


Bài 2; 3
Em luyện giải toán 3 (5)
NXBGD


2. Luyện tập về đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số (tiếp theo).


Bài 21; 22; 24; 25
Toán bồi dưỡng học sinh 3 (8)
NXBGD


Bài 1 (đề 2)
Luyện giải Toán 3 (5)
NXBGD


3. 2. Luyện tập về đọc viết so sánh các số có ba chữ số (tiếp theo).


Bài 296; 297; 298
Các bài toán hay & khó lớp 2 (37)
NXBQG
TPHCM


Bài 2
Em tự luyện tập toán 3 (5)
NXBGD
2
4. Luyện tập về phép cộng, phép trừ các số có ba chữ số


Bài 2; 3; 4; 4
Em tự luyện tập toán 3 (5)
NXBGD


Bài 3; 4
Luyện giải toán 3 (5)
NXBGD


5. Luyện tập về phép cộng, phép trừ các số có ba chữ số (tiếp theo)


Bài 316; 317
Các bài toán hay & khó lớp 2 (39)
NXBQG
TPHCM


Bài 8
Toán nâng cao 3 (4)
NXBGD


Bài 67; 68
Toán bồi dưỡng học sinh 3 (13)
NXBGD


6. Bài kiểm tra cuối tuần


3

7. Luyện t ập v ề bảng nhân 2, 3, 4, 5


Bài 1.a; 2; 2
Luyện giải toán 3 (6)
NXBGD


Bài 3; 4 (đ ề 1)
Em tự luyện giải toán 3 (6)
NXBGD


8. Luyện tập về bảng chia 2, 3, 4, 5


Bài 96, 97, 98, 110, 112
Toán bồi dưỡng học sinh 3 (16 - 18)
NXBGD


9. Luyện tập về bảng nhân, chia 2, 3, 4, 5


Bài 1.b, 3
Luyện giải toán 3 (6)
NXBGD


Bài 1, 2 (nhóm 2)
Em tự luyện giải toán 3 ( 7)
NXBGD


Bài 4 (nhóm 2)
Em tự luyện giải toán 3 (6)
NXBGD


Bài 126
Toán bồi dưỡng học sinh 3 (19)
NXBGD

4
10. Luyện tập về hình học. Giải toán


Bài 1, 2, 1, 4
Luy ện giải toán 3 (8)
NXBGD


Bài 1, 1
Em tự luyện giải toán 3 (8)
NXBGD


Bài 226
Em tự luyện giải toán 3 (8)
NXBGD


11. Luyện về đại lượng. Giải toán


Bài 4; 3
Luyện giải toán 3 (8)
NXBGD


Bài 193
Toán bồi dưỡng học sinh 3 (29)
NXBGD


Bài 3 (nhóm 1)
Em tự luyện giải toán 3 (8 - 9)
NXBGD


Bài 2, 4 (nhóm 2)
Em tự luyện giải toán 3 (8 - 9)
NXBGD


12. Bài kiểm tra cuối tuần5
13. Luyện tập về bảng nhân 6


Bài 1, 2, 3 , 4
Luyện giải toán 3 (10)
NXBGD


Bài 4 (nhóm 1)
Em tự luyện giải toán 3 (10)
NXBGD


Bài 97
Toán bồi dưỡng học sinh 3 (16)
NXBGD


15. Luyện tập về nhân số có hai chữ số với số có một chữ số.


Bài 1, 3, 1, 2, 3, 4
Em luyện giải toán 3 (10)
NXBGD

6
16. Luyện tập về bảng chia 6.


Bài 1; 2 ; 3; 4
Luyện giải toán 3 (11)
NXBGD


Bài 2
Em tự luyện giải toán 3 (11)
NXBGD


Bài 4
Em tự luyện tập toán 3 (11)

 
Gửi ý kiến