Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài thu hoạch chính trị hè 2012 ( Mới ) Đồng Tháp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Bá Nghê (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:12' 22-07-2012
Dung lượng: 96.0 KB
Số lượt tải: 1845
Số lượt thích: 0 người

BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ NĂM: 2012

Họ và tên : Đoàn Bá Nghê ngày sinh 10 / 03 / 1978 - Giới tính: Nam
Đơn vị : Trường THCS Thị trấn Lấp Vò
Hiện là Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ trường THCS Thị trấn Lấp Vò

Câu hỏi: Đồng chí hãy trình bày những suy nghĩ của mình qua những nội dung học tập chính trị hè năm 2012. Với vị trí công tác, đồng chí cần làm gì để xây dựng chi, đảng bộ và đơn vị mình ngày càng trong sạch, vững mạnh?
Bài làm:
Qua 05 chuyên đề đã học, bản thân tôi tiếp thu được nhiều nội dung bổ ích thông qua từng chuyên đề như sau:
* Chuyên đề 1: Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay.
Trong xây dựng Đảng “ Phải lấy chủ nghĩa Mác- Lênin làm nồng cốt” là vì:
Hồ Chí Minh khẳng định Đảng cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin “làm cốt”. Trên cơ sở đó, hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động. Với sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đất nước ta đã đạt nhiều thành quả rất quan trọng, đất nước ta ngày càng phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có sức ảnh hưởng không nhỏ trên trường quốc tế.
Chủ nghĩa Mác – lênin là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân. Lấy chủ nghĩa Mác- Lênin “ làm cốt” cũng là sự khẳng định bản chất giai cấp công nhân, bản lĩnh chính trị của Đảng ta
Đảng Cộng sản Việt nam phải được xây dựng trên những nguyên tắc Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản
Các nguyên tắc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam là: Tập trung dân chủ;Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; Tự phê bình và phê bình; Kỷ luật nghiêm minh và tự giác; Đoàn kết thống nhất trong Đảng.
Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ thật trung thành của nhân dân, thường xuyên chăm lo củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân trong xây dựng Đảng. Đảng ta thường xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi mới
Trong các nhiệm kỳ qua, Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nói riêng đã có sự lãnh đạo tài tình mang lại kết quả phấn khởi, nền kinh tế phát triển nhanh và toàn diện, tạo được vị thế mới trong thời ký hội nhập kinh tế, tạo được sự tin yêu của quàn chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng.
Tuy nhiên, Đảng ta vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém chưa được khắc phục kịp thời, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lí, kể cả một số cán bộ cao cấp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theodanh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ , tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…. Nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” trên thực tế ở nhiều nơi còn mang tính hình thức. Các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi chưa được thực hiện nghiêm túc,công tác kiểm tra, giám sát chưa mang lại hiệu quả cao. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống đôi khi còn hình thức, chưa đủ sức động viên, đánh vào ý thức tự giác thực hiện của cán bộ, đảng viên.
Để tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI nhấn mạnh:
“ Cần thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng mà đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra, coi đó là nhiệm vụ vừa cơ bản , vừa lâu dài và phải được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả, đồng thời tập trung cao độ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt ba vấn đề cấp bách sau đây:
-Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn , đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ Đảng viên và nhất là cán bộ lãnh đạo để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng
- Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhất là cấp trung ương, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
- Xác định rõ thẩm quyền , trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan , đơn vị ; tiếp tục đổi mới phương thức Lãnh đạo của Đảng
Trong chuyên đề này đã cho chúng ta thấy rõ “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”tập trung các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng Đảng là:
+ Tạo sự chuyển biến trong công tác cán bộ và tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chất lượng sinh hoạt chi bộ
+ Tổ chức tự phê bình và phê bình nghiêm túc, chặt chẽ, chu đáo.
.+ Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền
.+ Tổ chức thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Trung ương, nghiên cứu ban hành các chính sách trong phạm vi, điều kiện và thẩm quyền của Tỉnh.
* Chuyên đề 2: Văn hóa giao thông
Xây dựng văn hóa giao thông hiện nay đang là cuộc vận động lớn được Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia phát động. Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả về công tác tuyên truyền góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và thay đổi hành vi thiếu văn hóa khi tahm gia giao thông.
Với sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế, cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao thông được phát triển rộng khắp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân, giao thông thuận tiện phát triển kinh tế…
Bên cạnh đó, chất lượng giao thông vẫn chưa cao, còn nhiều hạn chế, yếu kém:
Cơ sở hạ tầng giao thông dù còn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông
Lực lượng cảnh sát, tuần tra giao thông còn mỏng nên chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra, tuần tra trên các tuyến đường nhằm hạn chế nguy cơ gây ra tai nạn giao thông
Ý thức chấp hành luật an toàn giao thông của đa số người tham gia giao thông còn thấp. Hiện tượng vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu, chở quá số người quy định, không chấp hành đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện…
Các phương tiện tham gia giao thông không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật vẫn được lưu thông trên đường dễ dẫn đến tai nạn giao thông
Công tác quản lí giao thông, tổ chức điều hành còn bất hợp lí, chưa năng động sang tạo, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu của thực tiển.
Chợ tạm còn nhóm họp nhiều chưa quy hoạch hợp lí, người dân còn phơi lúa trên đường, để các vật dụng lấn chiếm lòng lề đường gây cản trở giao thông, tăng nguy cơ xãy ra tai nạn giao thông.Đa số người dân chưa tự giác chấp hành Luật an toàn giao thông, một bộ phận không nhỏ người dân còn thiếu văn hóa khi tham gia giao thông. Chính vì thế qua chuyên đề này có nêu ra những giải pháp cấp bách như sau:
Rà soát lại toàn bộ văn bản pháp luật liên quan đến an toàn giao thông để kịp thời bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tế.
Sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng đảm bảo an toàn giao thông.
Tăng cường công tác đào tạo, quản lí về chuyên môn nghiệp vụ.
Xây dựng cách cư xử, ứng xử của mỗi cá nhân trong cộng đồng.
Nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông trong nhân dân.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục văn hóa giao thông (đây có thể nói là công tác quan trọng nhất).
* Chuyên đề 3: Chương trình xây dựng nông thôn mới:
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ( gọi tắt là chương trình xây dựng nông thôn mới ) được triển khai trên địa bàn cấp xã trong phạm vi cả nước nhằm phát triển nông thôn toàn diện, bao gồm nhiều nội dung liên quan đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, hệ thống chính trị cơ sở, có những yêu cầu riêng đối với thừng vùng sinh thái, vùng kinh tế - xã hội khác nhau
Hiện nay, cùng với sự phát triển nhanh, mạnh của nền kinh tế, công nghiệp hóa - hiện đại hóa được đẩy mạnh thì quá trình đô thị hóa là một quá trình tất yếu đã và đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi cả nước.
Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực, vẫn còn có không ít những bất cập, tồn tại đặt ra cần giải quyết, đặc biệt là vấn đề lao động - việc làm đối với một bộ phận lớn dân cư nông thôn bị rơi vào tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm. Vì vậy việc phát triển nông thôn, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới luôn là một yêu cầu cấp thiết của nước ta nhằm phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội của từng địa phương một cách hợp lí. Qua đó, Bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới của tỉnh ta được xây dựng trên Bộ Tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã được ban hành với 19 tiêu chí xây dựng. Tuy nhiên, theo bản thân thì có một số tiêu chí tôi đang lo lắng không biết chúng ta có thể thực hiện đạt kết quả tích cực hay không:
Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, bước đầu đã gặt hái được nhiều thành quả đáng khích lệ. Các xã áp dụng xây dựng đúng với các tiêu chí đã cho thấy một bộ mặt mới, sự phát triển về kinh tế, đời sống người dân được đảm bảo hơn, công tác văn hóa được quan tâm phát triển…
Để thực hiện có hiệu quả việc xây dựng nông thôn mới cần phải tập trung nguồn tài lực được huy động từ địa phương, doanh nghiệp và cả sự đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của người dân.Ngoài ra, việc xây dựng nông thôn mới còn phải thúc đẩy việc phát huy nội lực cộng đồng, tuyên truyền sâu rộng trong người dân nắm được vai trò, nhiệm vụ của bản thân trong xây dựng nông thôn mới.
* Chuyên đề 4: Kế hoạch thực hiện đề án nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2011 - 2015.
Những thành tựu nổi bậc của nền giáo dục nước ta nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng đó là: mạng lưới trường, lớp các bậc học, cấp học của tỉnh tiếp tục phát triển; công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục có nhiều tiến bộ; tỷ lệ huy động học sinh trong các độ tuổi đều tăng; giữ vững kết quả phổ cập; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao; các mục tiêu giáo dục thực hiện đạt kết quả tích cực.
Tuy nhiên, dù có nhiều kết quả khả quan mà ngành giáo dục tỉnh nhà mang lại thì những tồn tại, yếu kém vẫn còn tồn tại và cần khắc phục như: chất lượng giáo dục ở các cấp học còn thấp so với các tỉnh trong khu vực, tỷ lệ tốt nghiệp THPT còn thiếu tính bền vững (riêng tỉ lệ tốt nghiệp THPT bình quân 5 năm qua tỉnh xếp thứ
 
Gửi ý kiến