Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

dien van khai mac dai hoi chi bo

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thám
Ngày gửi: 20h:53' 13-07-2012
Dung lượng: 35.0 KB
Số lượt tải: 132
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG UỶ XÃ PHÚ TÂN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG

LỜI KHAI MẠC ĐẠI HỘI CHI BỘ
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
(Nhiệm kỳ 2012 – 2015)
 Kính thưa:  - Đoàn chủ tịch đại hội.
                    - Các đồng chí đại biểu, Đảng viên về dự đại hội. 

          Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, căn cứ hướng dẫn số 01-HD/HU, ngày 06/03/2012 của Ban thường vụ Huyện uỷ Phú Tân; Kế hoạch số 02-KH/ĐU, ngày 9/03/2012 của Đảng Ủy Phú Tân. Về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Phú Tân nhiệm kỳ 2012 – 2015.
          Hôm nay, Đại hội Đảng viên Chi bộ Trường Tiểu học Kim Đồng nhiệm kỳ 2012 – 2015 chính thức khai mạc. Thay mặt Đoàn Chủ tịch tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng Ủy, các đồng chí Đại biểu khách mời và toàn thể Đảng viên về tham dự Đại hội hôm nay. (Hoan nghênh).
Trong giờ phút trọng thể này, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế. Sự nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân ta 82 năm qua đã khẳng định rằng: tư tưởng vĩ đại của Người cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin mãi mãi là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Tư tưởng đó đã dẫn dắt chúng ta trên mỗi chặng đường xây dựng và phát triển đất nước, là ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam, là sức mạnh tổng hợp và đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp cách mạng của chúng ta hôm nay và mai sau .
 
Kính thưa Đại hội.
          Đại hội được tổ chức vào thời điểm hết sức quan trọng, thời điểm mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích thực hiện nghị quyết  Đại hội Đảng bộ các cấp.
          Nhìn lại nhiệm kỳ qua, chi bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên, đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đạt được những kết quả quan trọng, đưa hoạt động dạy và học trong nhà trường tiến lên một bước mới, góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ xã Phú Tân.
          Đạt đựơc những kết quả trên, chính là sự đoàn kết nhất trí trong Chi bộ Đảng, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, sự lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát của Cấp uỷ, sự phối hợp giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể.
Để duy trì và phát triển có hiệu quả nhiều hơn nữa, trách nhiệm đặt ra của chúng ta hết sức nặng nề, là làm sao xây dựng và phát triển bền vững, xây dựng con người mới, thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, có năng lực tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, phát huy tìm năng của dân tộc và con người Vịêt Nam, có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực cá nhân, làm chủ tri thức khoa học công nghệ hiện đại, có tư duy sáng tạo, có kỹ năng thực hành giỏi, có tác phong công nghiệp, có tính tổ chức và kỷ luật, có sức khỏe là những người kế thừa xây dựng CNXH vừa hồng vừa chuyên như lời căn dặn của Bác Hồ.
Với tinh thần trách nhiệm Đại hội sẽ đi sâu kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp sát hợp với thực tiễn, để đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết nhiệm kỳ 2012-2015.
Đại hội Đảng viên chúng ta là Đại hội bàn thảo về mọi việc, để chăm lo cho dân, tất cả các chính sách chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước là vì lợi ích của nhân dân. Cho nên trách nhiệm của mỗi chúng ta là tập trung suy nghĩ, tích cực đóng góp để “Đại hội thật sự là Đại hội của trí tuệ, đổi mới và phát triển bền vững”.
          Để làm tốt nhiệm vụ trên, mỗi Đại biểu phải nêu cao tính Đảng, làm việc với tinh thần khẩn trương, khoa học, trung thực, thẳng thắn, tiếp thu nghị quyết Đại hội với tất cả nhiệt tình cách mạng, với tinh thần mới, khí thế mới và quyết tâm mới,
 
Gửi ý kiến