Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ban tư kiểm điểm theo

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đàm Đại (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:31' 04-07-2012
Dung lượng: 61.0 KB
Số lượt tải: 411
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG BỘ XÃ CHÂU KHÊ
CHI BỘ TH2 CHÂU KHÊ Châu khê, ngày 1 tháng 7 năm 2012

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
( V/v kiểm điểm cá nhân theo nội dung nghị quyết TW4 Khóa XI của Đảng)

Kính gửi: Đảng ủy - Đảng bộ xã Châu Khê
Chi uỷ chi bộ Trường TH2 Châu Khê
Tên tôi là: Lương Thị Nội
Sinh ngày: / /
Ngày vào Đảng : 21/ 4 / 2005. ;Chính thức: 21/ 4 /2006
Chức vụ: Giáo viên giảng dạy
I.TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG VÀ RÈN LUYỆN.
1. Biểu hiện về tư tưởng chính trị:
Có tư tưởng chính trị vững vàng. Luôn luôn nêu cao tinh thần học tập chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Luôn chấp hành mọi chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
2 Biểu hiện về đạo đức, lối sống:
Có lối sống trong sáng lành mạnh, không tham gia các tệ nạn xã hội, luôn giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp. Tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh, sống mẫu mực, có uy tín cao trong đồng nghiệp cũng như học sinh và nhân dân. Chấp hành thực hiện tốt thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.
3. Vai trò trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước: quy định của địa phương ,cơ quan, đơn vị:
- Luôn đi đầu gương mẫu trong mọi hoạt động của nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của bản thân. Luôn nêu cao tinh thần ý thức tổ chức kỷ luật trong công tác, thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan. Thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, nội quy quy chế của cấp trên.
4.Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.
Luôn nỗ lực phấn đấu học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ cho việc dạy học. Giảng dạy và rèn luyện đạo đức cho học sinh. Luôn có ý thức trách nhiệm, tinh thần khắc phục khó khăn, tận tuỵ, sáng tạo trong công tác. Luôn luôn gần gũi thương yêu giúp đỡ học sinh khi các em gặp khó khăn. Luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao.
Nhược điểm:
- Công tác phê bình và tự phê bình còn dè dặt.
- Chưa thường xuyên góp ý kiến xây dựng.
5.Nguyên nhân tồn tại và phương hướng khắc phục, sửa chữa.
Nguyên nhân tồn tại:
Do chưa mạnh dạn.
Phương hướng khắc phục sữa chữa:
- Bản thân sẽ tiếp tục tự học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, Thường xuyên xây dựng đóng góp ý kiến trong các cuộc họp và thương xuyên phê bình và tự phê bình .
Tự nhận xét, đánh giá xếp loại:
Bản thân tự đánh giá: Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ
Châu khê, ngày 1 tháng 7 năm 2012
Người viết kiểm điểm


Lương Thị Nội
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG BỘ XÃ CHÂU KHÊ
CHI BỘ TH2 CHÂU KHÊ Châu khê, ngày 1 tháng 7 năm 2012

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
( V/v kiểm điểm cá nhân theo nội dung nghị quyết TW4 Khóa XI của Đảng)

Kính gửi: Đảng ủy - Đảng bộ xã Châu Khê
Chi uỷ chi bộ Trường TH2 Châu Khê
Tên tôi là: Lương Thị Nội
Sinh ngày: / /
Ngày vào Đảng : 21/ 4 / 2005. ;Chính thức: 21/4/2006
Chức vụ: Giáo viên giảng dạy
I.TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG VÀ RÈN LUYỆN.
1. Biểu hiện về tư tưởng chính trị:
Có tư tưởng chính trị vững vàng. Luôn luôn nêu cao tinh thần học tập chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Luôn chấp hành mọi chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
2 Biểu hiện về đạo đức, lối sống:
Có lối sống trong sáng lành mạnh, không tham gia các tệ nạn xã hội, luôn giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp. Tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh, sống mẫu mực, có uy tín cao trong đồng nghiệp cũng như học sinh và nhân dân. Chấp hành thực hiện tốt thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.
3. Vai trò trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước: quy định của địa phương ,cơ quan, đơn vị:
 
Gửi ý kiến