Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Biên bản đánh giá công chức cuối năm 2011-2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thị Việt
Ngày gửi: 15h:15' 29-06-2012
Dung lượng: 93.5 KB
Số lượt tải: 6611
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT GIANG THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ LỢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 78/TrBB-THPL Phú Lợi, ngày 29 tháng 5 năm 2012

TRÍCH BIÊN BẢN
Về việc họp xét đánh giá công chức, viên chức năm học 2011-2012

Thực hiện theo Quyết định số 76/QĐ-THPL, ngày 28 tháng 5 năm 2012 của trường Tiểu học Phú Lợi. Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 29 tháng 5 năm 2012, tại văn phòng trường Tiểu học Phú Lợi tiến hành họp xét đánh giá xếp loại công chức, viên chức năm học 2011 - 2012 với thành phần và nội dung như sau:
I. THÀNH PHẦN:
1. Ông Trần Nho Thạo Hiệu trưởng CT Hội đồng
2. Ông Nguyễn Quốc Nam P.HT+CTCĐ CS P.CT Hội đồng
3. Bà Phạm Thị Phương KT Khối 3+4+5 Thư ký hội đồng
4. Bà Trịnh Hồng Gấm Phó Bí thư đoàn Thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Kim Huê TPT Đội Thành viên
6. Ông Trần Văn Long KT Khối 1+2 Thành viên
7. Ông Phạm Hữu Hiếu KP khối 3+4+5 Thành viên
8. Bà Trần Minh Nguyệt KP khối 1+2+TBTTND Thành viên

II. NỘI DUNG:
1. Ông Trần Nho Thạo - CTHĐ thông qua nội dung cuộc họp: Họp xét đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm học 2011 – 2012.
* Ông Trần Nho Thạo Thông qua các văn bản có liên quan đến việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:
- Quyết định số 11/QĐTCCP-CCVC ngày 5 tháng 12 năm 1998 của Ban TCCB Chính Phú;
- Quyết định số 06/2006-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ Nội vụ;
- Công văn số 3040/BGD&ĐT-TCCB ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Bộ GD&ĐT;
- Công văn số 5875/BGDĐT-TCCB ngày 11 tháng 7 năm 2006;
- Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 của Bộ GD&ĐT Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học;
- Công văn số 616 về việc đánh giá giáo viên theo Quyết định 14 theo biểu mẫu mới;
- Công văn số 51/SGD&ĐT-TCCB ngày 27 tháng 3 năm 2007 về việc thực hiện Quy chế đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm;
- Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ GD&ĐT Quyết định ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non;
- Công văn số 200/CV-SGD&ĐT ngày 26 tháng 4 năm 2011 về việc thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2011;
- Công văn số 351/SGD&ĐT-TCCB ngày 12/4/2012 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện đánh giá xếp loại công chức – viên chức;
- Số 03/HD-PGD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá xếp loại công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc.

* Ông Trần Nho Thạo nêu trình tự họp xét: Xét đánh giá giáo viên trực tiếp dạy lớp trước, tiếp đó đến nhân viên văn phòng và sau đó là đến Phó hiệu trưởng, cuối cùng là đến Hiệu trưởng. Riêng đối với giáo viên trực tiếp dạy lớp thì dựa vào kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 của Bộ GD&ĐT Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học và Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ GD&ĐT Quyết định ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non năm học 2011-2012.
2. Hội đồng tiến hành xét theo 2 phần: Xét CB-CC-VC không trực tiếp dạy lớp và GV trực tiếp dạy lớp. Trong tổng số 26 CB-GV của đơn vị chỉ họp xét đánh giá, xếp loại 25 CB-CC-VC, còn Đ/c Hiệu trưởng do Lãnh đạo Phòng GD&ĐT chính thức đánh giá xếp loại Hội đồng chỉ đóng góp ý kiến và biểu quyết xếp loại để Lãnh đạo Phòng GD&ĐT tham khảo.
3. Hội đồng tiến hành họp xét, đánh giá từng CB-CC-VC: Sau thời gian tiến hành họp xét khoảng hơn 4 giờ đồng hồ, Hội đồng thống nhất với kết quả như sau:

A./ Giáo viên trực tiếp dạy lớp:
1. Nguyễn Thị Kim Dung.
 
Gửi ý kiến