Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

SKKN "XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIÊN HỌC SINH TÍCH CỰC"

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Anh Thi
Ngày gửi: 22h:12' 20-06-2012
Dung lượng: 167.0 KB
Số lượt tải: 2228
Số lượt thích: 0 ngườiPHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THẠNH PHÚ
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI ĐIỀN
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Đề tài:
Những giải pháp xây dựng phong trào thi đua
“ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”


Đề tài thuộc lĩnh vực chuyên môn: Công tác quản lý.
Họ và tên người thực hiện: Lê Văn Hoàng
Chức vụ: Hiệu trưởng.
Sinh hoạt tổ chuyên môn: Khối 1


Đại Điền, ngày 15 tháng 3 năm 2012PHẦN MỞ ĐẦU
I. BỐI CẢNH CỦA ĐỀ TÀI
Nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các trường phổ thông, năm học 2008 – 2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013. Để hưởng ứng và tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thì người cán bộ quản lý giáo dục luôn tìm những giải pháp tích cực, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, bình đẳng, tạo cho học sinh hứng thú trong học tập.
II. LÝ DO CHON ĐỀ TÀI
Năm học 2011 – 2012 được xác định là năm học “ Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo ” nhằm “ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yâu cầu của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước”, ngành đã triển khai tổ chức thực hiện nhiều cuộc vận động và phong trào thi đua là điều kiện để người làm công tác quản lý giáo dục và người giáo viên không ngừng học tập chuyên môn, trao dồi phẩm chất đạo đức nhà giáo góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong các cuộc vận động và phong trào thi đua ấy thì phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đặt ra cho người làm công tác quản lý cần phải thực hiện những công việc gì để tìm ra giải pháp tổ chức và thực hiện phong trào có hiệu quả. Do vậy người làm công tác quản lý cần phải đầu tư nhiều tìm giải pháp xác tình hình thực tế ở đơn vị, vì thế tôi rất tâm đắc và tiến hành nghiên cứu đề tài.
III. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:
Đề tài tập trung nghiên cứu tìm những giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả việc thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong năm học 2011 – 2012 ở trường Tiểu học Đại Điền.
IV. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Nhằm để sở sơ, tổng kết việc thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong thời gian qua ở đơn vị, để từ đó rút ra những ưu, khuyết điểm cũng như những kinh nghiệm nhằm góp phần nâng cao hiệu quả việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong năm học 2011 – 2012 và những năm tiếp theo, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở đơn vị.
V. ĐIỂM MỚI TRONG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Người cán bộ quản lý nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị nói chung và việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nói riêng là phải tập trung nghiên cứu để tìm những giải pháp tốt nhất, phù hợp với điều kiện thực tế ở đơn vị. Tổ chức tốt phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.
PHẦN NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN
Trong những năm gần đây Đảng và Nhà nước ta đã chỉ đạo ngành giáo dục phát động nhiều cuộc vận động như: “Hai không”; “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”….và đặc biệt ngay từ đầu năm học 2008 - 2009, Bộ giáo dục đã phát động phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013.
Ngày 22 tháng 7 năm 2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị số 40/2008/CT- BGDĐT về việc phát động phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013, nêu rõ :
1.Mục tiêu
 
Gửi ý kiến