Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÁO CÁO 10 NĂM THỰC HIỆN NQ TW5 KHOAO

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đức Việt (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:04' 04-06-2012
Dung lượng: 64.5 KB
Số lượt tải: 388
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ HUYỆN PHÙ YÊN
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ XÃ MƯỜNG CƠI


*
Số: 10-BC/ĐU

Mường Cơi, ngày 10 tháng 6 năm 2012


BÁO CÁO
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa IX) và 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 24/4/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xã Mường Cơi


I. TÌNH TÌNH TRIỂN KHAI VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
1. Việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết
- Thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy Phù Yên. Đảng ủy xã Mường Cơi tổ chức Hội nghị học tập và quán triệt, nghiên cứu Nghị quyết TW 5 (khóa IX) và 5 năm thực hiện nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 24/4/2007 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, thị trấn đến toàn thể cán bộ Đảng viên trong toàn Đảng bộ với tổng số 250/277 đảng viên tham gia đạt 91%;
- Hội nghị đã tập trung thảo luận và đã có 11 ý kiến tham gia đóng góp xây dựng, các ý kiến đều tập trung vào công tác “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị tại cơ sở” đi sâu, cụ thể hóa chương trình hành động, cách thức tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.
2. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, cụ thể hóa chương trình hành động, triển khai thực hiện Nghị quyết
Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, cụ thể hóa chương trình hành động, triển khai thực hiện Nghị quyết đều được phô tô, in ấn đến các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH và các đống chí Bí thư Chi bộ trong toàn Đảng bộ tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt phù hợp với điều kiện của từng cơ sở và có báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy.

3. Công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Nghị quyết của cấp ủy Chi bộ
Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức họp, phân công trách nhiệm, giao nhiệm vụ cho các đồng chí trong BCH đơn vị mình phụ trách đôn đốc kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ sở
* Nâng cao nhận thức về vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác ở cơ sở, tổ chức cơ sở Đảng.
- Trong những năm qua đã có sự đổi mới về phương thức lãnh đạo tất cả các đồng chí Bí thư Chi bộ được tập huấn nghiệp vụ, học qua lớp sơ cấp lý luận, nâng cao trình độ lãnh đạo, cách thức tổ chức thực hiện phù hợp với giai đoạn cách mạng hiện nay;
- Đổi mới nội dung trong công tác xây dựng Đảng, sinh hoạt Chi bộ ngoài những quy định, Điều lệ Đảng cán bộ Đảng viên phải có trình độ văn hóa THCS (trừ một số cán bộ Đảng viên vùng 3). Số Đảng viên trẻ, trung niên đã được học qua phổ cập giáo dục tại xã;
- Sinh hoạt Chi bộ, kiểm điểm, triển khai công tác phải nắm bắt tình hình cơ bản trong tháng, quý, những điển hình tiên tiến làm cơ sở xây dựng chương trình công tác cho phù hợp tháng, quý tiếp theo;
- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải được gắn liền với công việc trách nhiệm được giao, thường xuyên liên tục.
* Đối với việc xây dựng Nghị quyết của cấp ủy, tổ chức Đảng cơ sở và thực hiện quy chế làm việc
- Xây dựng Nghị quyết phải căn cứ vào điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của cơ sở với tầm nhìn mang tính khả thi và gắn liền với hiệu quả kinh tế lâu dài, không hủy hoại, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân;
- Xây dựng quy chế làm việc phù hợp đảm bảo tính dân chủ, khách quan phát huy được sức mạnh, tính tiên phong;
- Việc thực hiện quy chế làm việc đã có sự chuyển biến rõ rệt, chấp hành đúng nội quy và quy chế làm việc đề ra, phân công, giao nhiệm vụ cho từng bộ phận, từng cá nhân gắn với trách nhiệm được giao cuối năm có kiểm điểm đánh giá chất lượng;
- Luôn phát huy tính tiên phong gương mẫu của người Đảng viên thể hiện trách nhiệm, chịu sự giám sát trước nhân dân, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, phân loại hàng năm từng Chi bộ, từng cán bộ Đảng viên.
2. Đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý chính quyền cơ sở
* Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
 
Gửi ý kiến