Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BIEN BAN HOP XET NANG LUONG TTH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thạch Sơn (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:13' 28-05-2012
Dung lượng: 34.5 KB
Số lượt tải: 76
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT TRIỆU PHONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TRIỆU TRẠCH Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
******** ***********

BIÊN BẢN
HỌP XÉT NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN
CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHƯC
((

I. Thời Gian - Địa Điểm:
Hôm nay vào lúc: 08h00 Ngày 20 tháng 5 Năm 2012 Tại Trường THCS Triệu Trạch - Hội đồng lương Trường THCS Triệu Trạch tiến hành họp xét nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức trường đợt 6 tháng đầu và cuối năm 2012.
II. Thành Phần Tham Dự:
1. Ông Đoàn Du Đức - Hiệu Trưởng - Chủ Tịch Hội Đồng Lương
2. Ông Võ Thạch sơn - CTCông Đoàn - PCT Hội Đồng Lương
3. Ông Lê Công Hải - P.Hiệu Trưởng - Thành Viên.
4. Ông Nguyễn Bình Triệu - Kế Toán - Thành viên
5. Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Văn thư - Thư Ký
III. NỘI DUNG HỌP XÉT:
1. Đ/c Hiệu trưởng thông qua qui định hướng dẫn, tiêu chuẩn, điều kiện thời gian nâng bậc trước thời hạn theo công văn số 94/NV-TCCC ngày 14/3/2006 của sở nội vụ tỉnh về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và Công văn số 91/SNV-TCCC ngày 02/3/2007 về việc nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức về quy định tiêu chuẩn , cấp độ thành tích xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
2. Đ/c Chủ Tịch Công Đoàn cơ sở trường thông qua đơn xin xét nâng lương trước thời hạn của giáo viên gởi xin nâng bậc, và bản sao quyết định nâng lương gần nhất, kèm giấy tờ có liên quan.
3. Số giáo viên đề nghị xin nâng bậc lương trước thời hạn trong 6 tháng đầu năm tổng số là: 03 đ/c. (có danh sách chi tiết kèm theo)
Số giáo viên đủ tiêu chuẩn xét nâng lương trước thời hạn đợt này là: 03đ/c.
4. Sau khi thông qua hồ sơ từng đồng chí, hội đồng đối chiếu tiêu chuẩn theo công văn quy định và đi đến kết luận thống nhất xét đề nghị nâng lương trong đợt 6 tháng đầu năm 2012 với tổng số người được đề nghị nâng lương là 03đ/c. Số phải để lại: Không.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày, với sự thống nhất cao của thành viên tham dự xét, thống nhất lập danh sách và hồ sơ báo cáo về Hội đồng lương Phòng Nội vụ huyện xem xét giải quyết.

HIỆU TRƯỞNG TM.BAN CHẤP HÀNH CĐCS THƯ KÝ
CHỦ TỊCH
Đoàn Du Đức Võ Thạch Sơn Nguyễn Ngọc Dũng
 
Gửi ý kiến