Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bài 40. Khái quát về nhóm oxi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thị Hạ
Ngày gửi: 21h:54' 27-05-2012
Dung lượng: 67.0 KB
Số lượt tải: 293
Số lượt thích: 0 người
CHƯƠNG 6. NHÓM OXI
Bài 40, tiết 62. KHÁI QUÁT VỀ NHÓM OXI

Mục tiêu
Kiến thức
- Hiểu được:
+ Vị trí nhóm oxi trong bảng tuần hoàn.
+ Sự biến đổi độ âm điện, bán kính nguyên tử và một số tính chất vật lí của các nguyên tố trong nhóm.
+ Cấu hình lớp electron ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm oxi tương tự nhau, các nguyên tố trong nhóm (trừ oxi) có nhiều số oxi hoá khác nhau.
+ Tính chất hoá học cơ bản của các nguyên tố nhóm oxi là tính oxi hoá, sự khác nhau giữa oxi và các nguyên tố trong nhóm. Sự biến đổi tính chất hóa học của các đơn chất trong nhóm oxi.
- Biết được: Tính chất của hợp chất với hiđro, hiđroxit.
2. Kĩ năng
- Viết được cấu hình lớp electron ngoài cùng dạng ô lượng tử của nguyên tử O, S, Se, Te ở trạng thái cơ bản và trạng thái kích thích.
- Dự đoán được tính chất hóa học cơ bản của nhóm oxi là tính oxi hóa dựa vào cấu hình lớp electron ngoài cùng và một số tính chất khác của nguyên tử.
- Viết được các PTHH chứng minh tính chất oxi hoá của các nguyên tố nhóm oxi quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tố trong nhóm.
- Giải được một số bài tập hoá học có liên quan đến tính chất đơn chất và hợp chất nhóm oxi – lưu huỳnh.
3. Trọng tâm
- Cấu tạo nguyên tử của các nguyên tố nhóm oxi.
- Tính chất của các nguyên tố nhóm oxi: Tính chất đơn chất, tính chất hợp chất (Hợp chất với hiđro, hiđroxit)
II. Phương pháp
- Nêu vấn đề, trực quan hình ảnh
III. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
Giáo viên: SGK, bảng HTTH
Học sinh: SGK

IV. Tiến trình lên lớp.
Ổn định tổ chức(1phút): kiểm tra sĩ số
Kiểm tra bài cũ(5 phút)
HS1: Nêu đặc điểm cấu tạo nguyên tử halogen? Các mức oxi hóa có thể có và giải thích?
HS2: Nêu tính chất hóa học đặc trưng của nhóm nguyên tố halogen?.
Bài mới(1 phút)
- Vào bài: Ở chương trước các em đã được tìm hiểu về nhóm halogen, đã được nghiên cứu về vị trí, cấu tạo nguyên tử và tính chất của các nguyên tố trong nhóm halogen. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu 1 nhóm mới, nhóm oxi. Để xem chúng có vị trí, cấu tạo nguyên tử và tính chất như thế nào chúng ta vào bài ngày hôm nay.

Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung ghi bảng

HOẠT ĐỘNG 1 (8 PHÚT)
VỊ TRÍ NHÓM OXI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN

GV: Treo bảng tuần hoàn lên bảng yêu cầu HS trả lời câu hỏi sau.
Các em quan sát bảng hệ thống tuần hoàn và cho cô biết nhóm VIA bao gồm những nguyên tố nào? Vị trí của từng nguyên tố cụ thể?
Dựa vào sách giáo khoa 1 bạn cho cô biết trạng thái tồn tại và màu sắc ở điều kiện thường của các nguyên tố nhóm VIA?
HS: Đứng tại chỗ trả lời
GV: Kết luận và bổ xung Po không gặp trong tự nhiên. Nó được điều chế trong các phản ứng hạt nhân. Po được nghiên cứu trong nhóm các nguyên tố phóng xạ.

GV: Như vậy nhóm oxi bao gồm O, S, Se, Te để xem các nguyên tố trong nhóm có diểm gì giống và khác nhau chúng ta sang phần II.
Nhóm VIA
Gồm O S Se Te Po

Chu kì 2 3 4 5 6

Ô 8 16 34 52 84

TT O2(khí) S8(bột) Sen(r) Ten(r)

Màu ko màu vàng nâu đỏ xám


HOẠT ĐỘNG 2(15 PHÚT)
II. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ CỦA NHỮNG NGUYÊN TỐ TRONG NHÓM OXI

GV: Yêu cầu HS lên bảng viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm VIA và biểu diễn trên các obitan.
HS: Lên bảng
GV: Yêu cầu HS nhận xét
- Cấu tạo nguyên tử của các nguyên tố nhóm oxi giống nhau ở điểm gì?
- Từ đó dự đoán khuynh hướng đặc trưng, tính chất hóa học cơ bản và số oxi hóa trong các hợp chất của các nguyên tố nhóm VIA?
HS: Trả lời
GV: Khi nghiên cứu về các nguyên tố trong nhóm halogen các em đã được biết và giải thích tại sao F chỉ có số oxi hóa -1 mà không có nhiều trạng thái oxi hóa giống như Cl, Br, I. Một bạn nhắc lại cho cô lý do tại sao?
- Tương tự như vậy một bạn cho cô biết oxi có những trạng thái oxi hóa nào
 
Gửi ý kiến