Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Biên bản kiểm phiếu

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Thị Trâm
Ngày gửi: 10h:32' 26-05-2012
Dung lượng: 35.5 KB
Số lượt tải: 379
Số lượt thích: 0 người
phòng gd&đt chợ mới cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trường tiểu học yên đĩnh Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

biên bản kiểm phiếu
bầu danh hiệu lao động tiên tiến năm học 2011-2012

Thời gian: 14h30’ ngày 23 tháng 5 năm 2011
Địa điểm: Trường Tiểu học Yên Đĩnh
Thành phần:
1. Bùi Thị Thu – Tổ trưởng
2. Nguyễn Thị Bình- Tổ viên
3. Triệu Thị Bích- Thư kí.
Nội dung:
Tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm danh hiệu Lao động tiên tiến cho 14 đ/c giáo viên.
Số người tham dự bỏ phiếu: 6
Số phiếu phát ra: 6
Số phiếu thu vào: 6
Số phiếu hợp lệ: 6
Số phiếu không hợp lệ: 0
Kết quả kiểm phiếu:
1/ Bà Lường Thị Cảnh - Giáo viên
2/ Bà Nguyễn Thị Bình- Giáo viên
3/ Bà Bùi Thị Thu – TTCM
4/ Bà Phạm Thị Hòa- Giáo viên
5/ Bà Hoàng Thị Ngọc Loan- Giáo viên
6/ Bà Trương Thị Thủy Chung- Giáo viên
7/ Bà Lưu Thị Hồng Hải-Giáo viên
8/ Bà Ngô Thị Thủy- Giáo viên
9/ Ông Trịnh Quốc Đoàn – TTCM
10/ Bà Mã Thị Thùy – Giáo viên
11/ Bà Đặng Thu Hương – Giáo viên
12/Bà Hoàng Thi Yến – Giáo viên
13/Bà Ma Thị Học – Giáo viên
14/ Bµ Đặng Thị Ba – Cán bộ Y tế
15/ Bà Triệu Thị Bích- Giáo viên
16/ Bà Hà Thị Nhật Hương- Giáo viên
17. Nguyễn Thị Hoài Thu: 6/6 tỉ lệ: 100%
Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu, các đ/c sau đây đạt danh hiệu bậc cao lao động tiên tiến
1. Bùi Thị Thu
2. Triệu Thị Bích
3. Phạm Thị Hòa
4. Ngô Thị Hằng
5. Nguyễn Thị Bình
6. Hoàng Thị Ngọc Loan
7. Trương Thị Thủy Chung
8. Lưu Thị Hồng Hải
9. Ngô Thị Thủy
10. Nguyễn Thị Thu Hường
11. Hà Thị Nhật Hương
12. Nguyễn Thị Hoài Thu
13. Vũ Thị Chi
14. Lương Thị Gái
Biên bản thông qua và kết thúc hồi 14h 45 cùng ngày
Chủ tịch hội đồng Thư kí
thi đua khen thưởng






Lương Thị Gái Ngô Thị Hằng





phòng gd&đt chợ mới cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trường tiểu học yên đĩnh Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

biên bản kiểm phiếu
bầu danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2010-2011

Thời gian: 14h20’ ngày 23 tháng 5 năm 2011
Địa điểm: Trường Tiểu học Yên Đĩnh
Thành phần:
1. Hoàng Thị Ngọc Loan – Tổ trưởng
2. Nguyễn Thị Bình- Tổ viên
3. Ngô Thị Hăng- Thư kí.
Nội dung:
Tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho đ/c Nguyễn Thị Thu Hường
Số phiếu phát ra: 6
Số phiếu thu vào: 6
Số phiếu hợp lệ: 6
Số phiếu không hợp lệ: 0
Kết quả kiểm phiếu:
1. Nguyễn Thị Thu Hường: 6/6 tỉ lệ: 100%
Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu, các đ/c sau đây đạt danh hiệu bậc cao Chiến sĩ thi đua cơ sở
1. Nguyễn Thị Thu Hường
Biên bản thông qua và kết thúc hồi 15h 00` cùng ngày
Chủ tịch hội đồng Thư kí
thi đua khen thưởng





Lương Thị Gái Ngô Thị Hằng
 
Gửi ý kiến