Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bản nhận xét quá trình công tac

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ca nhan
Người gửi: Trần Đức Hòa
Ngày gửi: 08h:56' 14-05-2012
Dung lượng: 56.0 KB
Số lượt tải: 3514
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thị Tuyết)
PHÒNG GD - ĐT QUẢNG TRẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường TH số 2 Quảng Hưng Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
= = *** = =


BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC


Kính gửi: Hội đồng trường TH số 2 Quảng Hưng.

Tôi tên là: Trần Đức Hòa.
Hiện đang công tác tại: Trường TH số 2 Quảng Hưng.
Nhiệm vụ được giao: + Phụ trách Liên đội TNTP của nhà trường.
+ Bí thư chi đoàn nhà trường.
+ Giảng dạy môn Thể dục ở khối 4 và 5.
- Căn cứ vào điều V,VI của quy chế đánh giá xếp loại giáo viên phổ thông.
- Căn cứ vào kết quả công tác của bản thân trong năm học 2008-2009, 2009 – 2010 và 2010 – 2011. Tôi tự đánh giá xếp loại bản thân như sau:
I. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
1. Nhận thức tư tưởng, chính trị:
Tôi luôn nhận thức tư tưởng đúng đắn, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Luôn gần gủi, hòa đồng với các em thiếu niên và nhi đồng.
2. Ý thức tổ chức kỷ luật:
Trong công tác tôi luôn chấp hành nghiêm mọi quy chế quy định của ngành, của cơ quan, luôn đảm bảo đủ số lượng, chất lượng ngày giờ công lao động, không chậm trễ, bỏ bê công việc.
3. Đạo đức, lối sống:
Là một giáo viên tôi luôn giữ gìn đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, luôn có ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong đồng nghiệp cũng như trong học sinh. Bởi vậy tôi luôn được đồng nghiệp, học sinh tin yêu.
4. Tinh thần đoàn kết.
Trong quá trình công tác tôi luôn có ý thức xây dựng tinh thần đoàn kết tập thể, luôn trung thực trong công tác, quan hệ hòa đồng thân thiện với bạn bè đồng nghiệp và bà con làng xóm…
II. Kết quả được giao.
1. Trong quá trình công tác tôi luôn hoàn thành mọi công việc mà nhà trường giao.
Cụ thể là:
- Công tác chuyên môn:
+ Xây dựng Liên đội TNTP Hồ Chí Minh từ yếu (năm học 2007 - 2008) lên Vững Mạnh trong các năm học sau.
+ Xây dựng chi đoàn Vững Mạnh.
+ Đánh giá chất lượng học sinh cuối năm ở bộ môn thể dục tương đối cao: 100% học sinh được xếp loại A. Trong đó: 40 - 45 xếp A+.
Bồi dưỡng nhiều em được các giải cao trong các kỳ thi Hội khỏe Phgù Đổng được tổ chức tại huyện như: Trần Anh Công (Nhì đá cầu huyện năm học 2008 - 2009), Phạm Kiều Trang (Nhì cờ vua nhi đồng huyện năm học 2009 - 2010), Trịnh Thị Huyền Trang (Nhất cự ly chạy 60m nữ huyện năm học 2010 - 2011) và nhiều giải khác.
- Công tác phong trào: Trong công tác tôi luôn tham gia đầy đủ, tích cực mọi phong trào công việc chung của nhà trường nhằm góp sức mình vào việc hoàn thành công việc chung của tập thể, thúc đẩy tập thể ngày càng đi lên như:
+ Phối hợp với Ban hoạt động ngoài giờ lên lớp tổ chức tập luyện các bộ môn thể dục thể thao phục vụ cho các hội thi Hội khỏe Phù Đổng. Kết quả đưa trường từ xếp thứ 37 lên vị trí thứ 4 toàn huyện trong kỳ thi Hội khỏe Phù Đổng năm học 2009 – 2010.
+ Kết quả tôi đã đạt Hội đồng đội huyện Quảng Trạch là Giáo viên Tổng phụ trách đội cấp huyện, và được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Quảng Trạch bầu bổ sung vào Ban thường vụ huyện đoàn khóa XVII nhiệm kỳ 2007 – 2013.
2. Trong quá trình công tác tôi luôn nêu cao tinh thần tự học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, có thái độ phê và tự phê bình thẳng thắn trung thực tiến bộ.
III. Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm chính:
- Ưu điểm: Luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
- Tồn tại: Còn trực tính, còn ít kinh nghiệm trong công tác.
IV. Tự xếp loại:
Hoàn thành tốt nhiệm vụ từng năm học.
Quảng Hưng, ngày 20 tháng 10 năm 20011
Người viết
Trần Đức Hòa

V. Nhận xét của tổ chuyên môn (ghi rõ chức vụ,ký tên)
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….
VI. Nhận xét của Thủ trưởng đơn vị cơ sở. (ghi rõ chức vụ,ký
 
Gửi ý kiến