Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG ĐOÀN 2011-2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thiên Luyn
Ngày gửi: 22h:37' 13-05-2012
Dung lượng: 116.0 KB
Số lượt tải: 2432
Số lượt thích: 0 người
CĐ NGHÀNH GD& ĐT TU MƠ RÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS TRƯỜNG TH ĐĂK SAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/BC- CĐCS Đăk Sao, ngày 09 tháng 05 năm 2012

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
NĂM HỌC 2011-2012

Kính gửi: Công đoàn ngành Giáo dục & ĐT huyện Tu Mơ Rông

Căn cứ Công văn số 30/LĐLĐ, ngày 29 tháng 2 năm 2012 của LĐLĐ tỉnh Kon Tum về việc báo cáo, đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS.
Thực hiện Công văn số 03/HD – CĐGD, ngày 4 tháng 5 năm 2012 của Công đoàn GD&ĐT huyện Tu Mơ Rông về việc báo cáo, đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS năm học 2011-2012.
Thực hiện kế hoạch của Công đoàn cơ sở trường TH Đăk Sao năm học 2011-2012.
Nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được đồng thời kiểm điểm lại những mặt tồn tại yếu kém và rút ra bài học kinh nghiệm trong năm học 2011-2012 và phương hướng trọng tâm hoạt động Công đoàn trong năm học 2012 - 2013.
Nay CĐCS trường TH Đăk Sao báo cáo kết quả các hoạt động như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2011-2012

I/ Đặc điểm tình hình, nhiệm vụ công tác Công đoàn trong năm học 2011 – 2012.
1. Thuận lợi:
Được sự quan tâm của các cấp ủy đảng chính quyền địa phương. Đặc biệt là sự quan tâm của công đoàn cấp trên, đội ngũ đoàn viên công đoàn trẻ khỏe, yêu nghề mến trẻ, nhiệt tình trong công tác. Đa số đoàn viên công đoàn có tinh thần nhất trí cao thực hiện tốt việc dân chủ trong trường học, phân công giáo viên đứng lớp phù hợp với từng năng lực.
2. Khó khăn:
Có một số đoàn viên công đoàn tuổi đời, tuổi nghề còn trẻ, chưa có kinh nghiệm trong giảng dạy và giáo dục học sinh. Một số đoàn viên trong công đoàn chưa có tinh thần cải tiến còn ỷ lại, không theo kịp với xu hướng phát triển chung trong tình hình mới hiện nay.
Trường học ở vùng sâu, xa, khó khăn tình hình dân trí còn thấp, thiếu phương tiện thông tin liên lạc.
II. Tình hình tổ chức, nhân sự của CĐCS.
1.Tổng số CB, đoàn viên công đoàn đầu năm: 30 đ/c; Nữ: 12 đ/c
2. Tổng số CB, đoàn viên công đoàn có mặt đến cuối năm học : 31 đ/c; trong đó nữ là: 11 đ/c ( Tăng 01 đ/c so với đầu năm học; do đoàn viên Công đoàn mới tuyển dụng vào trường)
3. Tổng số Đoàn viên được kết nạp trong năm học 2011-2012 là : 02 đ/c; nữ: 01 đ/c
4. Tổng số Tổ CĐ đến cuối năm học 2011-2012 là: 05 tổ
5.Tổng số Đảng viên trong chi bộ: 11 đ/c; Nữ: 01 đ/c; Tổng số ĐVCĐ được làm hồ sơ để kết nạp đảng trong năm học: 4 đ/c; Tổng số Đảng viên được kết nạp trong năm học:
0đ/c.

III. Báo cáo kết quả thực hiện nội dung chương trình hành công tác trong năm học 2011-2012.
1. Chương trình 1: Nâng cao phẩm chất, đạo đức năng lực và trình độ nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ cơ bản của ngành là : " Đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo".
* Công tác tuyên truyền giáo dục và quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của công đoàn:
Bước vào đầu năm học, CĐCS nhà trường phối hợp với chính quyền nhà trường quán triệt trong GV và HS về các cuộc vận động lớn : Cuộc vận động “ Hai không” với 4 nội dung; Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực học tập” .Các cuộc vận động này được lồng ghép trong các đợt sinh hoạt chủ điểm, trong các cuộc họp... Quán triệt nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT, của Sở GD&ĐT, kế hoạch hoạt động của phòng GD&ĐT. Học tập quyết định 30 của Bộ GD&ĐT về đánh giá xếp loại học sinh và chỉ đạo kịp thời việc đánh giá xếp loại học sinh theo Thông tư 32/2009, các đợt học Nghị quyết do Đảng ủy tổ chức. Có 100% ĐVCĐ tham gia.
Công đoàn
 
Gửi ý kiến