Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Phiếu đánh giá xếp loại Giáo Viên

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quốc Triệu
Ngày gửi: 18h:51' 12-05-2012
Dung lượng: 37.0 KB
Số lượt tải: 1494
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD - ĐT TVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS II SÔNG ĐỐC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------------

BẢN TỰ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN
Năm học 2011 -2012

Họ tên viên chức: TRẦN QUỐC TRIỆU Mã số:
Đơn vị công tác : Trường THCS II Sông Đốc
Nhiệm vụ được phân công : Giảng dạy hóa học khối 8 , công nghệ 7 A1,2. Chủ nhiệm lớp 8A2.

1. Phẩm chất chính trị , đạo đức lối sống:
a.Nhận thức tư tưởng , chính trị :
- Nghiêm chỉnh chấp hành các nghị quyết của Đảng đề ra , có lập trường tư tưởng vững vàng tác phong mẫu mực.
- Tham gia đầy đủ các đợt học tập nghi quyết của đảng và cấp trên.
b. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:
Chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước
c. Việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượn , chất lượng ngày, giờ công lao động :
Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của nhà trường. Đảm bảo ngày công lao động.
d. Giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh , trong sáng của giáo viên ; ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực ; sự tín nhiệm của đồng nghiệp , học sinh và nhân dân. Có đạo đức và lối sống lành mạnh. Luôn hoà đồng với đồng nghiệp, đồng chí. Sống mẫu mực, luôn là tấm gương sáng cho hoc sinh noi theo.
đ. Tinh thần đoàn kết ; tính trung thực trong công tác ; quan hệ đồng nghiệp ; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh .
Có tinh thần đoàn kết, sống trung thực, quan hệ tốt với đồng nghiệp. Có tinh thần trách nhiệm với học sinh, với công việc. Kết hợp chặt chẽ với phụ huynh để động viên học sinh học tập tốt nhằm nâng cao chất lượng học tập cũng như hoạt động của học sinh .
e. Tự xếp loại về phẩm chất , đạo đức , lối sống : ( Loại tốt, khá, TB, kém )
Tự xếp loại: Tốt

2. Kết quả công tác:
a. Khối lượng, chất lượng, hiệu quả giảng dạy và công tác trong từng vị trí, từng thời gian và từng điều kiện công tác cụ thể:
- Luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Soạn giảng nghiêm túc đúng theo chương trình. Đã chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức dạy học phù hợp đối tượng học sinh, từng bước nâng cao chất lượng học sinh giỏi cấp huyện.
- Bám sát kế hoạch của nhà trường, chương trình hoạt động của HĐĐ huyện đề ra để chỉ đạo học sinh thực hiện tốt.

b. Tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn; nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác, tinh thần phê bình và tự phê bình.
- Không ngừng học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tích cực tham gia các đợt bồi dưỡng do cấp trên và trường tổ chức. Có ý thức tổ chức kỹ luật, tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy.
- Luôn nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình.
c. Tự xếp loại về chuyên môn , nghiệp vụ : ( Loại tốt , khá ,TB , kém )
Tự xếp loại: Tốt

3. Khả năng phát triển (về chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lý và hoạt động xã hội ...)
Khả năng giảng dạy, chủ nhiệm lớp để nâng cao phương pháp dạy học được tốt hơn.
4. Tóm tắt ưu điểm chính về thực hiện chức trách , nhiệm vụ.
Bản thân luôn thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao . Có tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy. Luôn chăm lo đến chất lượng học tập cũng như các phong trào của nhà trường. Không ngừng nghiên cứu, đọc thêm tài liệu, học hỏi bạn bè đồng nghiệp nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Đã vận dụng chuẩn kiến thức kỹ năng, công nghệ thông tin vào giảng dạy

5. Tự đánh giá, xếp loại chung theo Điều 8 của Quy chế (Xuất sắc, khá, TB, kém)
Xếp loại: Xuất sắc

Hưng Trạch, ngày 23 tháng 5 năm 2011
Người viết nhận xét


NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG
TỔ CHUYÊN MÔN
 
Gửi ý kiến