Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

kế hoạch chữ thập đỏ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thạo (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:50' 03-05-2012
Dung lượng: 39.0 KB
Số lượt tải: 68
Số lượt thích: 0 người
  Phòng GD&ĐT Đam Rông Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trường THCS Lê Hồng Phong Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: /KH-LHP Đạ Rsal, ngày tháng năm 2012.

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TRƯỜNG HỌC
NĂM HỌC: 2011-2012          Căn cứ vào công văn số /CTĐCS-PGDĐT ngày tháng năm 2012 của Phòng GD&ĐT Đam Rông về việc hướng dẫn thực hiện chương trình công tác Chữ thập đỏ năm học 2011-2012 và công văn số /CTĐCS-PGDĐT  ngày tháng năm 2012 của Phòng GD&ĐT Đam Rông về việc thực hiện tốt công tác Chữ Thập đỏ trong ngành GD&ĐT năm học 2011-2012;   Căn cứ tình hình hoạt động của hội chữ thập đỏ xã Đạ Rsal; Trường THCS Lê Hồng Phong xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động hội chữ thập đỏ  năm học 2011-2012, cụ thể như sau:   I.  MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :           Tiếp tục duy trì hoạt động  Hội chữ thập đỏ cấp cơ sở tại đơn vị, thông qua hoạt động góp phần giáo dục học sinh lòng nhân ái, trên tinh thần “ Tương thân tương ái ” ,“ Uống nước nhớ nguồn ”;           Tạo điều kiện đóng góp tích cực vào sự nghiệp nhân đạo, nâng cao tinh thần đoàn kết tính hướng thiện, xây dựng nếp sống đẹp, làm hành trang cho các em bước vào đời;           Vận động phát triển hội viên giáo viên, công nhân viên, xây dựng lực lượng nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo.   II.  NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG : 1. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức :           -  Hội chữ thập đỏ trường phối hợp với Hội chữ thập đỏ xã Đạ Rsal chỉ đạo công tác Chữ thập đỏ của nhà trường.           -  Tổ chức Hội nghị Chữ thập đỏ năm học 2011-2012.           -  Duy trì nề nếp sinh hoạt định kỳ hàng tháng sau buổi họp hội đồng nhà trường, báo cáo hoạt động của Chi hội hàng tháng theo đúng quy định.           -  100% CB-GV-CNV tham gia vào tổ chức Hội, phát thẻ cho tất cả Hội viên.           -   Xây dựng một đội thiếu niên Chữ thập đỏ nòng cốt 40 em đại diện là các em trong đội Sao đỏ. Mỗi lớp xây dựng một đội thiếu niên Chữ thập đỏ 20 đội viên. Mỗi chi hội thành lập đội thanh niên CTĐ xung kích (TNCTĐXK) củng cố nề nếp sinh hoạt gắn với các sinh hoạt ngoại khóa và các hoạt động đoàn đội của trường.           -  Rà soát lại  những hội viên nào chưa có thẻ lập danh sách gửi về Hội phòng GD & ĐT để làm đăng ký thẻ hội viên hội CTĐ.           -  Thực hiện các loại sổ sách theo quy định và công tác thu chi các loại quỹ theo đúng hướng dẫn.           -   Thông báo và công khai qui chế thu chi để cán bộ, giáo viên, công nhân viên biết thực hiện.           -  Xây dựng cơ sở vật chất: Một bàn làm việc, một lá cờ Hội, một ảnh ông Hen Ry Dunant người sáng lập ra Hội CTĐ thế giới.   2. Công tác tuyên truyền - huấn luyện :           a. Công tác tuyên truyền :           - Phối hợp tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm nhân kỉ niệm ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam( 23/11), ngày Nhà giáo Việt Nam( 20/11), ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Mình (26/3) ngày Thành lập Đội TNTP HCM ( 15/5) và các ngày lễ lớn của dân tộc. - Tuyên truyền, phổ biến cho thanh, thiếu niên về luật hoạt động chữ thập đỏ Việt Nam. Giới thiệu rộng rãi cho thanh thiếu niên về Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và phong trào thanh, thiếu niên CTĐ, về luật nhân đạo quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.           - Tuyên truyền, giáo dục về dân số, môi trường, phòng chống, ngăn ngừa các tệ nạn XH, ma túy‎ trong học đường, phòng chống HIV/AIDS. Tự chăm sóc sức khoẻ ban đầu, tham gia các hoạt động TDTT …           - Công tác tuyên truyền, giáo dục được thực hiện dưới hình thức nói chuyện dưới cờ, sinh hoạt lớp, chương trình phát thanh măng non, biểu ngữ, băng rôn báo chí v.v…           b. Công tác huấn luyện :             Tập huấn và trang bị kiến thức cho hội viên và các đội viên nòng cốt mỗi lớp có 5 em với các nội dung: - Tuyên truyền và phổ biến truyền thống ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam 23/11 và ngày thành lập Hội chữ thập đỏ thế giới và trăng lưỡi liềm quốc tế.      - Nâng cao các kiến thức và kỹ năng họat động Chữ thập đỏ cho thanh, thiếu
 
Gửi ý kiến