Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Ke hoach GDTC - YTE truong hoc 2011-2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thành Vĩnh
Ngày gửi: 17h:15' 23-04-2012
Dung lượng: 96.0 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT YÊN MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BẠCH ĐÍCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số :..../KH – TrTHCS Bạch Đích, ngày ... tháng 9 năm 2011

KẾ HOẠCH
GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ Y TẾ TRƯỜNG HỌC
NĂM HỌC 2011 - 2012

I. MỤC TIÊU
Nhằm quán triệt Nghị quyết Đại hội X của Đảng về công tác GD&ĐT trong thời kỳ mới; thực hiện Chỉ thị số 06- CT/ TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 33/ CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực;
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36/ CT- TW của Ban Bí thư Trung Ương Đảng; Chỉ thị số 133CT- TTg và Chỉ thị 274/CT- TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác TDTT trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 15/2002/ CT-TTg ngày 26-7-2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tiêu cực trong hoạt động thể thao;
Tiếp tục triển khai và thực hiện Chỉ thị số 32/2006/CT TTg, ngày12-7-2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác y tế trong trường học; các văn bản chỉ đạo về phòng chống bệnh dịch trong trường học và HIV/AIDS, công tác chữ thập. Tích cực vận động HS tham gia bảo hiểm y tế và các loại bảo hiểm khác.
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG
Trong những năm qua việc GDTC và Y tế trường học đã được sự quan tâm tạo điều kiện và hỗ trợ tích cực của các cấp, các ngành trong xã hội. Công tác GDTC đã được nhà trường và địa phương quan tâm, do vậy tình hình sức khoẻ cũng như ý thức tập luyện TDTT của cán bộ giáo viên trở thành nề nếp và đạt kết quả cao.
Nhà trường đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu về TDTT cho tham gia các cuộc thi TDTT do địa phương, huyện, Phòng GD & ĐT tổ chức.
Cán bộ giáo viên luôn tham gia tốt các cuộc thi TDTT do địa phương, huyện, Phòng GD & ĐT tổ chức và đạt kết quả tương đối tốt.
Nhà trường đã chú trọng đến công tác phát triển thể chất và sức khoẻ của học sinh toàn trường, giáo dục thể chất và Y tế trường học học sinh được xếp loại tiêu chuẩn RLTT theo tiêu chuẩn quy định của Bộ giáo dục & đào tạo đạt kết quả cao.
Giáo dục thể chất và Y tế trường học là hoạt động giáo dục bắt buộc nhằm giáo dục, bảo vệ và tăng cường sức khoẻ, phát triển thể chất, góp phần hình thành bồi dưỡng nhân cách, đáp ứng yêu cầu giáo dục học sinh.
(Trích quy chế giáo dục và Y tế trường học)
* Cụ thể:
Học sinh xếp loại tiêu chuẩn RLTT loại Tốt : 51%
Học sinh xếp loại tiêu chuẩn RLTT loại Khá : 26%
Học sinh xếp loại tiêu chuẩn RLTT loại TB : 23%
Học sinh xếp loại tiêu chuẩn RLTT loại Chưa đạt : 0%
Tổng số học sinh toàn trường là: 254 học sinh/4 khối.
I. Thuận lợi – Khó Khăn
1- Thuận lợi :
Được sự quan tâm ngày một hiệu quả của cấp Ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội như Y tế, đặc biệt là sự quan tâm của Phòng GD-ĐT, Sở Giáo dục- Đào tạo, hội PHHS nhà trường.
Có hệ thống nước sạch, khuôn viên nhà trường đầy đủ cây xanh bóng mát đảm bảo môi trường sinh hoạt đạt yêu cầu.
Có đội ngũ giáo viên nhiệt tình, đủ giáo viên giảng dạy bộ môn TDTT có năng lực tốt.
2. Khó khăn:
Nhà trường: sân chơi bãi tập còn nhiều hạn chế, song việc giảng dạy môn TDTT theo qui định của chương trình và tổ chức được hội thi theo qui định của nhà trường.
Chất lượng đội ngũ tuy dần được quan tâm chú trọng nhưng kinh nghiệm và bề dày còn hạn chế.
Còn một số học sinh ở xa trường, điều này cũng rất ảnh hưởng tới chất lượng cũng như các hoạt động.
Cơ sở vật chất, sân chơi bãi tập còn nhiều hạn chế nên phần nào cũng bị ảnh hưởng.
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Công tác giáo dục tư tưởng đạo đức
Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ; tăng cường các hoạt động giáo dục đạo đức cho HS theo chủ đề “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với trọng tâm là tăng cường ý chí hoạt động vì đất nước, vì bản thân, tu dưỡng đạo đức
 
Gửi ý kiến