Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

phiếu đánh giá tiết dạy giáo viên mầm non

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thúy
Ngày gửi: 19h:22' 22-04-2012
Dung lượng: 145.0 KB
Số lượt tải: 1438
Số lượt thích: 0 người
PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON

Họ và tên: ……………………………………………………………………………….
Đơn vị: …………………………………………………………………………………..
Tên tiết dạy hoặc hoạt động:……………………………………………………………..
Độ tuổi của trẻ: 3 tuổi…….; 4 tuổi ………5 tuổi………HS………/ Lớp…....................
Họ và tên người đánh giá:
1/ …………………………………..đơn vị …………………………...chức vụ………..
2/ ……………………………………Đơn vị…………………………..chức vụ………...
3/…………………………………….Đơn vị…………………………..chức vụ………...
Đánh giá tiết dạy và hoạt động:
Chuẩn bị cho tiết dạy:……………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nội dung tiết dạy: ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Phương pháp đã thực hiện:…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kết quả trên trẻ: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Xếp loại chung:……………………...

Chữ ký của giáo viên Ngày …….tháng………năm 2012
Người đánh giá.

Diễn biến nội dung hoạt động hoặc tiết dạy
Nhận xét
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC


BIÊN BẢN
V/v kiểm tra hồ sơ CB. GV mầm non

Ngày …….tháng……năm 201 Tại trường…………………………….Đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ.
Họ tên giáo viên:……………………………………………năm vào ngành……………
Dạy lớp mẫu giáo:………………………thuộc phân hiệu……………………………….

TÊN CÁC LOẠI SỔ
NHẬN XÉT


XẾP LOẠI:………………………
Chữ ký của giáo viên Người kiểm tra
TRƯỜNG MG HOA HUỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đoàn TTr theo QĐ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 21/QĐTTr
Krông Năng, ngày …..tháng…..năm 2012

BIÊN BẢN THANH TRA
Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

Trường mầm non:……………………………………….
Kết quả kiểm tra ( số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên):
Ban giám hiệu: ………………………………………………………………………
So với quy định ( đủ, thiếu )
Tổng số giáo viên
Phân theo khối, lớp:……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
So với quy định ( đủ, thiếu )……………………………………………………………..
Tổng số giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn………………..Đạt tỷ lệ……………………
Qua đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo Quyết định 02/2008/QĐ - BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008. của nhà trường…………………………………………….
Kết quả loại: Xuất sắc:………………….GV, Đạt tỷ lệ……………………………
Khá…………………………GV, Đạt tỷ lệ…………………………...
Trung bình………………… GV, đạt tỷ lệ……………………………
Kém…………………………GV. Đạt tỷ lệ…………………………..
Qua thanh tra đánh giá năng lực thực tế của đội ngũ GV về giảng dạy, chăm sóc, giáo dục………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
Nhân viên: ……………………………………………………………………………
So với quy định ( đủ, thiếu ): …………………..............................................................................................
Nhận xét:
Ưu điểm:…………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………
Hạn chế:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kiến nghị: .…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................
HIỆU TRƯỞNG TM.ĐOÀN THANH TRA
( Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) ( ký và ghi rõ họ tên)
TRƯỜNG MG HOA HUỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đoàn TTr theo QĐ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 21/QĐTTr
Krông Năng, ngày …..tháng…..năm 2012

BIÊN BẢN THANH TRA
Về cơ sở vật chất kỹ thuật

Trường mầm non:……………………………………….

Kết quả kiểm tra :
Diện tích khuôn viên, cảnh quan, môi trường sư phạm và quyền sử dụng đất:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Phòng học và các phòng chức năng:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phục vụ nhu cầu chăm sóc giáo dục trẻ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bếp ăn, công trình vệ sinh, nước sạch, sân chơi phục vụ trẻ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Việc bảo quản và sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật:
…………………………………………………………………………………………………
Kinh phí hoạt động:
………………………………………………………………………………………………..
Nhận xét:
1.Ưu điểm:……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
2.Hạn chế:………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………….
Kiến nghị:……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
HIỆU TRƯỞNG TM.ĐOÀN THANH TRA
(Ký,đóng dấu và ghi rõ họ tên) ( Ký và ghi rõ họ tên)


TRƯỜNG MG
 
Gửi ý kiến