Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

giáo án tin lớp 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Đức Nhã
Ngày gửi: 09h:30' 18-04-2012
Dung lượng: 3.8 MB
Số lượt tải: 253
Số lượt thích: 0 người
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC 8

HỌC KỲ 1

TUẦN
TIẾT
TÊN BÀI DẠY

1
1,2
Bài 1. Máy tính và chương trình trong máy tính

2
3,4
Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

3
5,6
Bài thực hành 1. Làm quen với Turbo Pascal

4
7,8
Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu

5
9,10
Bài thực hành 2. Viết chương trình để tính toán

6
11
Bài tập


12
Luyện gõ phím nhanh với Finger Break Out

7
13
Luyện gõ phím nhanh với Finger Break Out


14
Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình

8
15
Bài 4. Sử dụng biến trong chương trình


16
Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến

9
17
Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến


18
Bài tập

10
19
Kiểm tra lí thuyết


20
Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

11
21
Bài 5. Từ bài toán đến chương trình


22
Bài 5. Từ bài toán đến chương trình

12
23
Bài 5. Từ bài toán đến chương trình


24
Bài 6. Câu lệnh điều kiện

13
25
Bài 6. Câu lệnh điều kiện


26
Bài tập

14
27,28
Bài thực hành 4. Sử dụng lệnh điều kiện if. . . then

15
29
Bài tập


30
Kiểm tra thực hành

16
31
Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times


32
Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times

17
33
Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times


34
Ôn tập HK I

18
35
Ôn tập HK I


36
Kiểm tra HK I

19

Củng cố, trả bàiHỌC KỲ 2

TUẦN
TIẾT
TÊN BÀI DẠY

20
37,38
Bài 7. Câu lênh lặp

21
39,40
Bài thực hành 5. Sử dụng lệnh lặp for . . .do

22
41
Bài tập


42
Học vẽ hình với GeoGebra

23
43,44
Học vẽ hình với GeoGebra

24
45,46
Học vẽ hình với GeoGebra

25
47,48
Học vẽ hình với GeoGebra

26
49,50
Bài 8. Lặp với số lần chưa biết trước

27
51,52
Bài thực hành 6: Sử dụng lệnh lặp while . . .do

28
53,54
Bài tập

29
55
Kiểm tra lý thuyết


56
Quan sát hình không gian với YENKA

30
57,58
Quan sát hình không gian với YENKA

31
59,60
Quan sát hình không gian với YENKA

32
61
Quan sát hình không gian với YENKA


62
Bài 9. Làm việc với dãy số

33
63
Bài 9. Làm việc với dãy số


64
Bài thực hành 7. Xử lí dãy số trong chương trình

34
65
Bài thực hành 7. Xử lí dãy số trong chương trình


66
Bài tập

35
67
Kiểm tra thực hành


68
Ôn tập cuối năm

36
69
Ôn tập cuối năm


70
Kiểm tra học kì II

37

Củng cố, trả bài
Tuần: 1
Tiết: 1, 2
Ngày soạn: .../.../2011 Bài 1: MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH
Ngày dạy: .../.../2011
Ngày dạy: .../.../2011

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Biết con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện công việc thông qua lệnh
- Biết chương trình là cách để con người chỉ dẫn cho máy tính thực hiện nhiều công việc liên tiếp.
2. Kĩ năng:
- Biết đưa ra quy trình các câu lệnh để thực hiện một công việc nào đó.
3. Thái độ:
- Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1.Giáo viên: Sách giáo khoa, máy tính điện tử.
2.Học sinh: sgk
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ
 
Gửi ý kiến