Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke hoach hoc tap lam theo tam guong tu tuong dao duc HCM

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Minh Khương
Ngày gửi: 21h:59' 05-04-2012
Dung lượng: 48.0 KB
Số lượt tải: 199
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT MỘC CHÂU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS MỘC LỴ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mộc Châu, ngày 29 tháng 3 năm 2012
                                   

KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO
Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2012
_______________

- Họ và tên: Trần Minh Khương
            - Ngày, tháng, năm sinh: 1981
            - Ngày vào Đảng: 20-10-2007             - Ngày chính thức: 20-10-2008
        - Chức vụ: Giáo viên bậc THCS
- Hiện đang sinh hoạt tại tổ: Khoa học Xã Hội


PHẦN THỨ NHẤT
Đánh giá kết quả 5 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,bản thân đã thực hiện tốt cuộc vận động. Kết quả qua 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, nhà trường đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW bằng nhiều biện pháp và hình thức phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đơn vị, sát thực tế, có hiệu quả thiết thực.
Sau 5 năm thực hiện Cuộc vận động, bản thân tôi đã nhận thức được những nội dung cơ bản và có giá trị to lớn của tấm gương đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đó đã có chuyển biến trong nhận thức và hành động, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người. CBGVNV thực hiện tốt qui chế dân chủ trong đơn vị; nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc. Học sinh hiểu sâu sắc hơn về tấm gương đạo đức của Bác Hồ; từ đó đã tác động lớn đến việc hình thành nhân cách các em.
Nền nếp, kỷ cương trong nhà trường được giữ vững. Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ, nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. PCGD THCS luôn được giữ vững
Công tác xây dựng đảng: thực hiện tốt công tác tư tưởng chính trị trong chi bộ; Đảng viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức lối sống tốt, gương mấu, tiền phong trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác phát triển đảng thực hiện vượt kế hoạch được giaoPHẦN THỨ HAI
Kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị trong năm 2012

Nội dung, thời gian và các bước tổ chức.

1. Tổ chức học tập chuyên đề; xây dựng chuẩn mực đạo đức và phương hướng phán đấu của Cán bộ, đảng viên.
1.1 Về học tập chuyên đề:
Học tập, nghiên cứu chuyên đề trong sinh hoạt chi bộ tháng 2 và tháng 3 năm 2012
- Hình thức học tập: Trong trong sinh hoạt chi bộ, Từng đồng chí đảng viên xây dựng bản đăng ký phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời tổ chức cho Hội đồng sư phạm nhà trường được nghe nói chuyện và học tập, liên hệ về nội dung chuyên đề.
- Gắn với các ngày kỷ niệm của đất nước, của ngành… tổ chức cho CBGVNV và HS sinh hoạt tập thể về nội dung chuyên đề bằng các hình thức khác nhau.
- Thời gian học tập, nghiên cứu chuyên đề: Quý I năm 2012
Tài liệu học tập “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” do Ban Tuyên giáo TW và Học viện CT-HC Quốc gia phát hành.
1.2 Xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tiếp tục xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đơn vị, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
Những chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần xây dựng để thực hiện là:
- Sống có lý tưởng
 
Gửi ý kiến