Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BAI THU HOACH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Xuân Bình
Ngày gửi: 16h:14' 05-04-2012
Dung lượng: 5.7 KB
Số lượt tải: 177
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ LIÊN THÀNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TIỂU HỌC
BÀI THU HOẠCH ĐỢT HỌC TẬP
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 3 KHÓA XI
Liên Thành, ngày 05 tháng 04năm 2012
Họ và tên : Phạm Xuân Bình
Câu hỏi: Đồng chí hãy trình bày nhận thức sâu sắc nhất của mình về nội dung các văn kiện hội nghị TW 3 ( khóa XI )? Để thực hiện tốt nghị quyết, địa phương ta cần làm gì?
Bài làm:
Ban chấp hành trung ương ghi nhận và đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta dã phấn đấu khắc phục nhiều khó khăn, thách thức trong thời gian gần đây để đạt được một số kết quả ban đầu quan trong như mức độ tăng GDP 9 tháng đầu năm 2011 đạt 5,76 %, cả năm ước đạt 5,8 – 6%.
Tuy nhiên một số chỉ tiêu quan trọng về phát triển KT – XH năm 2011 chưa hoàn thành, nhất là mục tiêu về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Đến nay KT – XH nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế vĩ mô chưa thật ổn định. Lạm phát vẫn ở mức cao, tiềm ản nguy cơ bùng phát trở lai…..
Tìn hình nêu trên có các nguyên nhân:
+ Nguyên nhân khách quan là do tác động của cộc khủng khoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu.
+ Nguyên nhân chủ quan là gio yếu kém nội tại của nền kinh tế, với mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế lạc hậu, kém hiệu quá đã tích tụ và kéo dài, chậm được khắc phục, và do những những hạn chế khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, ddieeeuf hành của các cấp, các ngành. Đặc biệt, trong điều hành chíh sách tiền tệ, tài khóa, quản lý, quy hoạch, đầu tư đất đai, tài nguyên, thị trường, bất động sản…
"Quan điểm, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội 5năm 2011 2015 và năm 2012".
            Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh. Bảo đảm phúc lợi xã hội và an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng cường hoạt động đối ngoại và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong 2-3 năm đầu Kế hoạch tập trung thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng ở mức hợp lý và tiến hành khởi động mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, 2-3 năm tiếp theo bảo đảm hoàn thành cơ bản cơ cấu lại nền kinh tế để phát triển nhanh và bền vững, hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội.
Bước vào đầu năm 2012 và kế hoach 5 năm yêu cầu phái nắm vững và giải quyết tốt mỗi quan hệ biện chững giữa tốc độ phát triến và chất lượng phát triển; giữa tăng trưởng cao ổn định kinh tế vĩ mô; giữa kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô với mô hình tăng trưởng , cơ cấu lại nền kinh tế; giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa; giữa phát triển nền văn hóa với an sinh xã hội.
Trong quản lý điều hành, phải cần phấn đấu để đạt kế hạch toàn diện, song tùy tình hình mà sắp xếp thứ tự ưu tiên, sao cho hợp lý nhất.
Trong năm năm tới cần tập trung vào 3 lĩnh vực quan trọng nhất là tái cấu trúc đầu tư với trọng tâm là đầu tư công, cơ cấu lại thị trường tài chính với trọng tâm là cấu trúc ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ti nhà nước. Tái cấu trúc đầu tư với trọng tâm là đầu tư công chỉ có thể thành công trên cơ sở tiếp tục đổi mới tư duy và phương pháp xây dựng tổ chức kế hoạch phát triển KT – XH hàng năm và 5 năm để huy động, phân bổ sử dụng hiệu quả nhất theo thứ tự ưu tiên hợp lý.
Cần nhẫn mạnh định hướng chính sách, biện pháp và bảo đảm an ninh lương thực gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm an ninh năng lượng và giữ vững ổn định chính trị.
Để thực hiện tốt địa phươpng ta cần làm là:
+ Khắc phục những nguyên nhân chủ quan do lãnh đạo
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓