Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BIÊN BẢN CHẤM SÁNG KIẾN KINH NGHIÊM CẤP TRỪNG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Phúc
Ngày gửi: 15h:25' 05-04-2012
Dung lượng: 41.0 KB
Số lượt tải: 4054
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC PHÙ CÁT
TRƯỜNG TIỂU HỌC CÁT LÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cát Lâm, ngày 04 tháng 04 năm 2012


BIÊN BẢN
CHẤM, NGHIỆM THU ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
1- Thời gian: Lúc 14 giờ, ngày 04 tháng 04 năm 2012.
2- Địa điểm: Tại văn phòng Trường tiểu học Cát Lâm.
3- Hội đồng khoa học nhà trường tiến hành tiến hành cuộc họp chấm, đánh giá, nghiệm thu đề tài sáng kiến kinh nghiệm dự thi cấp trường, năm học 2011 – 2012.
4- Thành phần tham dự cuộc họp: Hội đồng khoa học nhà trường.
5- Thành viên hội đồng gồm có:
(1) Ông : NGUYỄN VĂN CHẤT - Bí thư – Hiệu trưởng : Chủ tịch Hội đồng.
(2) Bà : LÊ THỊ KIM LOAN - Chủ tịch công đoàn : Phó chủ tịch.
(3) Ông : BÙI BÁ THẶNG - Phó Hiệu trưởng: Ủy viên (Phản biện 1).
(4) Bà : TRẦN THỊ SIÊM - Tổ trưởng tổ 2–3: Ủy viên (Phản biện 2).
(5) Bà : PHẠM THỊ ÁNH NGA - Tổ trưởng tổ 1 : Uỷ viên.
(6) Ông : NGUYỄN HỒNG PHÚC - Tổ trưởng tổ 4-5 : Thư ký.
- Hội đồng đã có mặt đông đủ, đúng giờ và tiến hành làm việc nghiêm túc.
6- Số lượng sáng kiến kinh nghiệm được chọn chấm, đánh giá: 01
7- Tên sáng kiến kinh nghiệm: MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH LỚP 5 PHÂN BIỆT TỪ ĐỒNG NGHĨA – TỪ NHIỀU NGHĨA – TỪ ĐỒNG ÂM.
8- Người viết sáng kiến kinh nghiệm : PHẠM THỊ TRÂN , Giáo viên chủ nhiệm lớp 5A.
8- Nội dung, diễn biến cuộc họp xét:
. Đồng chí Nguyễn Văn Chất: Hiệu trưởng - Chủ tịch hội đồng khoa học công bố quyết định thành lập hội đồng chấm sáng kiến. Đồng thời nêu mục tiêu, yêu cầu, nội dung tiêu chí chấm sáng kiến kinh nghiệm; theo đúng quy định số 401/SGDĐT-VP ngày 23/03/2012 và thông tư hướng dẫn 192/PGD-ĐT Phù Cát, ban hành ngày 29 tháng 03 năm 2012. Về việc hướng dẫn thực hiện đề tài sáng kiến kinh nghiệm trong ngành Giáo dục năm học 2011 – 2012.
9- Quy trình thực hiện chấm sáng kiến kinh nghiệm:
9-1. Thư ký phát phiếu chấm điểm cá nhân cho từng thành viên trong hội đồng.
9-2. Người viết sáng kiến lần lượt trình bày, thuyết trình nội dung được viết trong sáng kiến kinh nghiệm và trả lời ý kiến chấp vấn, phản biện của thành viên trong hội đồng chấm.
9-3. Thư ký thu lại phiếu chấm điểm cá nhân và tổng hợp kết quả nhận xét chung về các tiêu chuẩn đánh giá :
a- Đề tài có tính mới: Đạt mức độ sáng tạo đơn giản, có tính mới so với đơn vị trong trường.
b- Khả năng áp dụng: Đề tài đã được áp dụng thực tiễn trong lớp 5A và bước đầu được nhân ra ở các lớp 5 trong năm học 2011 – 2012.
c- Hiệu quả : Có tính khả thi, kinh nghiệm này qua áp dụng một thời gian. Kết quả cho thấy khả năng phân biệt về từ : Đồng nghĩa – nhiều nghĩa – đồng âm có sự tiến bộ đáng kể. Nhất là học sinh lớp 5A.
d- Kết quả điểm trung bình chung của hội đồng chấm:
- Tính mới : 18 điểm.
- Khả năng áp dụng : 24 điểm.
- Hiệu quả: 20 điểm.
* Tổng cộng: 62 điểm
9-4: Kết luận của Chủ tịch Hội đồng:
- Sáng kiến kinh nghiệm có tính khả thi và được áp dụng trong phạm vi qui mô nhỏ trong nhà trường.
9-5. Về kết qủa biểu quyết xếp loại của hội đồng khoa học:
- Loại A : 0
- Loại B : 0
- Loại C : 100%
9-6. Về kết quả xếp loại chung : Sáng kiến kinh nghiệm đạt loại C. Đề nghị tham gia dự thi cấp phòng.
Trên đây là toàn bộ kết quả chấm sáng kiến kinh nghiệm của hội đồng khoa học trường tiểu học Cát Lâm năm học 2011 – 2012.
Biên bản kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày. Nội dung biên bản được thư ký đã thông qua trước cuộc họp.

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
Gửi ý kiến