Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

tóm tắt thành tích cá nhân

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Bính
Ngày gửi: 23h:29' 02-04-2012
Dung lượng: 97.0 KB
Số lượt tải: 286
Số lượt thích: 0 người

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ năm học 2009 - 2010
Đề nghị UBND tỉnh Điện Biên tặng Bằng khen

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
- Họ và tên: Phan Thị Thu Hằng - Bí danh: 0 - Nam, nữ: Nữ
- Ngày, tháng, năm sinh: 27- 12 - 1974.
- Quê quán: Thụy Ninh – Thái Thụy - Thái Bình.
- Nơi thường trú: Keo Lôm - Điên Biên Đông - Điện Biên.
- Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Keo Lôm huyện Điện Biên Đông.
- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Công đoàn+ Tổ trưởng khối 5.
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Tiểu học
II. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:
1. Tư tưởng chính trị:
- Tư tưởng lập trường luôn kiên định vững vàng, an tâm công tác.
- Thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế của ngành, của đơn vị, của các tổ chức Đoàn thể đề ra.
- Luôn có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, trung thực thẳng thắn, nêu cao tinh thần giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.
- Xây dựng khối đoàn kết đồng chí, đồng nghiệp, luôn có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong công tác và cuộc sống.
2. Tổ chức duy trì - số lượng và nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh .
* Tổng số học sinh lớp chủ nhiệm: 21 học sinh.
- Duy trì sĩ số học sinh đến cuối năm học: 21 HS = 100 %.
* Chất lượng 2 mặt giáo dục:
+ Hạnh kiểm: Đạt: 21 em = 100 %.
+ Xếp loại Văn hoá:
- HS giỏi: 02 em = 9,5 %.
- HS Tiên tiến: 09 em = 43 %.
- HS Trung bình: 10 em = 47,5%.
( 2 em tham gia hội thi học sinh giỏi cấp huyện và đều đạt giải Khuyến khích)
- Hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100 %.
3. Chất lượng chuyên môn.
- Trình độ: Đại học Tiểu học
- Xếp loại chuyên môn: GV Giỏi cấp Tỉnh
- Xếp loại Hồ sơ giáo án: Xếp loại : Tốt
4. Công tác xã hội hóa giáo dục:
- Công tác tuyên truyền: Từ đầu năm học, cùng các thành viên trong tổ đều được tiếp thu, thực hiện Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP về đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục nhằm tăng cường quan hệ của nhà trường với gia đình và xã hội, tham gia vào việc đổi mới nội dung, chương trình thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh.
- Thực hiện nghiêm túc các quỹ quyên góp, ủng hộ của ngành và của Nhà nước phát động.
5. Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể:
- Là một giáo viên, một tổ trưởng chuyên môn đồng thời là Chủ tịch Công đoàn một đơn vị, tôi luôn coi trọng công tác xây dựng đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh.
- Kết quả: Giúp đỡ được 03 đ/c hoàn thiện hồ sơ kết nạp Đảng.
- Tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời đến CBGV, CNV, con CBGV, CNV ốm đau và những đồng chí gặp khó khăn trong cuộc sống, trong dịp Tết nguyên Đán...
III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN:
NĂM HỌC
 THI ĐUA NHÀ NƯỚC
THI ĐUA CÔNG ĐOÀN

2006 - 2007
- - Đạt danh hiệu CSTĐCS:
QĐ số: 1197/QĐ-UBND ngày 08-8-2007

 0

2007 - 2008
- Đạt danh hiệu CSTĐCCS
QĐ số: 1909/QĐ UBND ngày 18 - 8 - 2008.
- Được CĐGD huyện khen:

2008- 2009
- Đạt danh hiệu CSTĐTiêu biểu:
QĐ số: 108/QĐ UBND ngày 11 - 8 - 2009.
0

BẢN TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ - ĐỀ NGHỊ UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
TẶNG BẰNG KHEN NĂM HỌC 2009 - 2010
(Kèm theo báo cáo thành tích cá nhân ngày 18 tháng 5 năm 2010)
Số TT
Nội dung
Thi đua
năm trước
 
Gửi ý kiến