Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu tờ trình

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cod Cod
Ngày gửi: 23h:02' 30-03-2012
Dung lượng: 7.8 KB
Số lượt tải: 1113
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT BẢO YÊN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
TRƯỜNG MG XÃ MINH TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

: 32 /TTr-MG Minh Tân, ngày 20 tháng 03 năm 2012


TỜ TRÌNH
Điều chỉnh bổ sung các hạng mục đầu tư xây dựng năm 2012


Kính gửi:
- UBND huyện Bảo Yên
- Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên

Căn cứ công văn số 130/PGD&ĐT-CM ngày 8 tháng 11 năm 2011 của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên về việc rà soát các danh mục đầu tư xây dựng điểm trường mầm non;
Căn cứ Quyết Định 112/QĐ- UBND ngày 8 tháng 2 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Yên về việc giao kế hoạch chuẩn bị đầu tư xây dựng năm 2012. Thực hiện đề án PCGDMNTNT giai đoạn 2010-2015;
Căn cứ vào tình hình cơ sở vật chất thực tế của nhà trường và địa phương.
Mẫu giáo Minh Tân lập tờ trình xin điều chỉnh, bổ sung các hạng mục đầu tư xây dựng năm 2012 cụ thể như sau:
1. Điểm trường Bản Mai 1 và điểm bản Mông theo QĐ 112/QĐ-UBND huyện được 1 phòng học nhà gỗ, 1 nhà vệ sinh + kho, 1 nhà công vụ GV, 1 nhà bếp: Xin chuyển phòng học lên nhà xây cấp 4.
* Lý do: Đợt 1 rà soát lớp học 2 điểm này mượn trường Tiểu học chưa có quỹ đất riêng. Nhà trường đã tham mưu với UBND xã cấp quỹ đất riêng cho mẫu giáo ở 2 điểm trên. UBND xã và trường Mẫu giáo Minh Tân cam kết 2 điểm trường trên đã có đủ mặt bằng để xây dựng trong năm 2012.
2. Điểm trường Bon 2: Xin xây mới 1 nhà công vụ giáo viên; 01 nhà bếp; 01 nhà vệ sinh + nhà kho.
3. Điểm trường Minh Hải: Xin xây mới 01 phòng, 01 nhà công vụ giáo viên; 01 nhà bếp; 01 nhà vệ sinh + nhà kho.
4. Điểm trường Bon 4: Xin xây mới 01 phòng, 01 nhà công vụ giáo viên; 01 nhà bếp; 01 nhà vệ sinh + nhà kho.
5. Điểm trường Mai 4: Xin xây mới 01 phòng, 01 nhà công vụ giáo viên; 01 nhà bếp; 01 nhà vệ sinh + nhà kho.
* Lý do: Điểm trường ở cách xa khu trung tâm đi lại khó khăn cho giáo viên, học sinh ra lớp đông, để đảm bảo cho việc ăn bán trú tại trường của trẻ nhà trường xin xây mới các phòng trên.
Nhà trường xin cam kết đã có mặt bằng và có đủ diện tích xây dựng tại các điểm trường trên.
Trên đây là tờ trình xin điều chỉnh, bổ sung các hạng mục đầu tư xây dựng năm 2012 của trường Mẫu giáo Minh Tân. Kính trình UBND huyện, Phòng giáo dục và Đào tạo Bảo Yên xem xét giải quyết./.

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ HIỆU TRƯỞNG 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓