Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

phan phoi chuong trinh let's go 2B

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:44' 26-03-2012
Dung lượng: 916.5 KB
Số lượt tải: 264
Số lượt thích: 0 người

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC OXFORD
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH TỰ CHỌN

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VÀ BÀI SOẠN THAM KHẢO


LET’S GO 2B (Ấn bản lần 2)


LỚP 5TP. Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2009

LET`S GO 2B_SUGGESTED SYLLABUS
LET`S GO 2B (4 UNITS) _ 35 WEEKS/ 70 LESONS

UNIT
WEEK
LESSON
SECTION
LANGUAGE ITEMS
PAGE
FUNCTIONS

THE FIRST

5
1
1 - 2
Revision and Introduction.
2
3 - 4
Let’s Talk
Do you want (spaghetti)?
Yes, please. No, thank you.
What about (Scott)?
What does (he) want/like?
(He) wants (an egg).
(He) likes (hamburgers).
Does (he) want (a salad)?
Does (he) like (sandwiches)?
Yes, (he) does. No, (he) doesn’t.
38
Asking about wants/likes
Expressing wants/likes
Describing wants/likes of others


3
5 - 6
Let’s Sing

394-5
7-10
Let’s Learn

40-416-7
11-14
Let’s Learn Some More

42-438
15-16
Let’s Read

449
17
Let’s Listen

45
6
9-10
18-19
Let’s Talk
Whose (watch) is that?
It’s (Andy’s) (watch).
Whose (books) are those?
They’re (Jenny’s) (books).
What do you have in your (bag)?
I have (a notebook).
Do you have (a key) in your (bag)?
Yes, I do. No, I don’t.
What does (he) have in (his) (hand)?
He has (a frog).
Does (she) have (a pen) in (her) (bag)?
Yes, (she) does. No, (she) doesn’t.
46
Asking about possession
Expressing possession


10-11
20-21
Let’s Sing

4711-13
22-25
Let’s Learn

48-4913-15
26-29
Let’s Learn Some More

50-5115-16
30-31
Let’s Read

5216
32
Let’s Listen

53
REVIEW
17-18
33-35
Let’s Review
REVIEW
THE FIRST-TERM TEST
54-55


THE SECOND

7
18-19
36-38
Let’s Talk
What time is it?
It’s (six o’clock).
What do you do (in the morning)?
I (wash my face).
Do you (watch TV) (in the afternoon)?
Yes, I do. No, I don’t.
What does (he) do (in the evening)?
(He) (eats dinner).
Does (he) (watch TV) (at night)?
Yes, (he) does. No, (he) doesn’t.
56
Asking the time
Stating the time
Asking about daily routine
Describing daily routine


20
39-40
Let Sing

5721-22
41-43
Let’s Learn

58-5922-24
44-47
Let’s Learn Some More

60-6124-25
48-49
Let’s Read

6225
50
Let’s Listen

63
8
26
51
Let’s Talk
What are you doing?
I’m (combing my hair).
(Nod) your (head).
What ‘s (he) doing?
(He’s) (swimming).
Is (she) (running)?
Yes, she is. No, she isn’t.
Where’s (he)?
(He’s) (at the park).
Is (he) (coloring)?
Yes, he is. No, he isn’t.
64
Commands
Describing what you are doing
Asking what someone else is doing
Describing what someone else is doing
Asking where someone is Describing where someone is


26-27
52-54
Let’s Sing

6528-29
55-58
Let’s Learn

66-6730-31
59-62
Let’s Learn Some More

68-69

 
Gửi ý kiến