Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

tờ trình xin kinh phí

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Văn Ân
Ngày gửi: 21h:50' 20-03-2012
Dung lượng: 34.5 KB
Số lượt tải: 606
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS MƯỜNG HOONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI ĐOÀN NHÀ TRƯỜNG Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Mường Hoong,ngày 15 tháng 3 năm 2012

TỜ TRÌNH XIN KINH PHÍ


Kính gửi: BGH trường THCS Mường Hoong
Thực hiện theo kế hoạch công tác của chi Đoàn năm học 2011-2012
Nhằm giáo dục nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho thiếu niên nhi đồng. Thu hút học sinh tham gia các hoạt động, góp phần tạo sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh, vui tươi, phấn khởi cho các em nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn 26/3/1931- 26/3/2012; động viên các em thi đua học tập, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ.
 Chi đoàn – Liên đội nhà trường phối hợp tổ chức ngày hội: “Trò chơi dân gian” cho học sinh nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn 26/3. Do nguồn quỹ hoạt động của Chi đoàn và Liên đội rất hạn hẹp nên việc tổ chức gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Chi đoàn và Liên đội nhà trường kính mong BGH nhà trường xem xét hỗ trợ một phần kinh phí để Chi đoàn và Liên đội nhà trường thực hiện tốt kế hoạch đề ra.
Số tiền cần hỗ trợ là : 1000 000   ( Một triệu đồng chẵn )     

DUYỆT CỦA BGH TM.BCH CHI ĐOÀN
LÊ VĂN ÂN

CHI ĐOÀN – LIÊN ĐỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NA MÈO §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

Na MÌo, ngµy 15 th¸ng 8 n¨m 2010

TỜ TRÌNH XIN KINH PHÍKÝnh göi : - BCH C«ng ®oµn tr­êng THCS Na MÌo

Nhằm giáo dục nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho thiếu niên nhi đồng. Thu hút học sinh tham gia các hoạt động, góp phần tạo sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh, vui tươi, phấn khởi cho các em nhân dịp Tết Trung thu; động viên các em thi đua bước vào năm học mới, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ. 
Chi đoàn – Liên đội nhà trường phối hợp tổ chức tết trung thu năm 2010 cho các em học sinh tại mỗi khu trường. Do nguồn quỹ hoạt động của Chi đoàn và Liên đội rất hạn hẹp nên việc tổ chức gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Chi đoàn và Liên đội nhà trường kính mong các đồng chí trong BCH Công đoàn nhà trường xem xét, cân đối nguồn quỹ hoạt động hỗ trợ một phần kinh phí để Chi đoàn và Liên đội nhà trường thực hiện tốt kế hoạch đề ra.        
TM/ CHI ĐOÀN – LIÊN ĐỘI
BÝ th­ Chi ®oµnHà Văn Phương

DUYỆT CỦA BCH CÔNG ĐOÀN
CHI ĐOÀN – LIÊN ĐỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NA MÈO §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

Na MÌo, ngµy 15 th¸ng 8 n¨m 2010

TỜ TRÌNH XIN KINH PHÍ

KÝnh göi : - BCH §oµn x· Na MÌo

Nhằm giáo dục nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho thiếu niên nhi đồng. Thu hút học sinh tham gia các hoạt động, góp phần tạo sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh, vui tươi, phấn khởi cho các em nhân dịp Tết Trung thu; động viên các em thi đua bước vào năm học mới, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ. Khẳng định vị trí của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy  Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá IX về tăng cường các hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu niên, nhi đồng.
Chi đoàn – Liên đội trường THCS Na Mèo phối hợp tổ chức cho các em học sinh đón tết trung thu năm 2010 tại trường. Do nguồn quỹ hoạt động của Chi đoàn và Liên đội rất hạn hẹp nên việc tổ chức gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Chi đoàn và Liên đội nhà trường kính mong các đồng chí trong BCH Đoàn xã Na Mèo xem xét, cân đối nguồn quỹ hoạt động hỗ trợ một phần kinh phí để Chi đoàn và Liên đội nhà trường thực hiện tốt kế hoạch đề ra.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!       
TM/ CHI ĐOÀN – LIÊN ĐỘI
BÝ th­ Chi ®oµnHà Văn Phương
DUYỆT CỦA BCH ĐOÀN XÃ


 
Gửi ý kiến