Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu bản dăng ký thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM"

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trường Thcs Hòa Lợi-Thạnh Phú
Ngày gửi: 11h:03' 20-03-2012
Dung lượng: 33.0 KB
Số lượt tải: 182
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THẠNH PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS HÒA LỢI Độc lập Tự do - Hạnh Phúc

Hòa Lợi, ngày .... tháng .... năm 2012

BẢN ĐĂNG KÍ
Thực hiện “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2012

I. Sơ lược bản thân:
- Họ tên: ........................................................................................................ - Nhiệm vụ công tác: .....................................................................................
- Đang sinh hoạt tại Tổ CM: ..........................................................................
Sau khi nghiên cứu chuyên đề " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị", bản thân tôi tự xây dựng bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2012 với những nội dung cụ thể sau:
II. Các nội dung đăng ký phấn đấu thực hiện:
1- Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư:
(Nêu về việc thực hiện tu dưỡng rèn luyện đạo đức nhà giáo, đạo đức công vụ, sự cần kiệm trong cuộc sống, trong sử dụng của công ....)

2- Suốt đời vì dân, vì nước, làm người công bộ tận tụy, trung thành của nhân dân.
(Nêu về tinh thần phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân, không gây phiền hà cho nhân dân; lòng hăng say trong công việc, trong học tập, sự quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công).

3- Chăm lo xây dựng môi trường đạo đức, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức - nhân cách, văn hóa.
(Nêu tinh thần tham gia xây dựng đơn vị, tổ có nền nếp sinh hoạt lành mạnh. Việc góp phần xây dựng địa phương nơi làm việc, nơi cư trú có văn hóa và đấu tranh chống mọi biểu hiện thoái hóa, xuống cấp về đạo đức xã hội).

4- Giữ cho đời tư trong sáng và trong cuộc sống riêng của gia đình và bản thân mỗi người trong sáng, giản dị.
(Nêu về việc phấn đấu xây dựng cuộc sống riêng của cá nhân và gia đình trong sáng, giản dị, không tham gia các tện nạn xã hội....).

Trên cơ sở các chuẩn mực đạo đức và nhiệm vụ cụ thểđược phân công, từng cán bộ, giáo viên bổ sung vào các nội dung nói trên cho phù hơp với điều kiện thực tế của mình.

II/ Các giải pháp thực hiện:
Nêu các giải pháp thiết thực, khả thi để thực hiện việc làm theo của cá nhân phù hợp với thực tiễn công việc, tùy theo từng vị trí công tác.
    
Người đăng ký
Xác nhận của Tổ Chuyên môn
TỔ TRƯỞNG
 
Gửi ý kiến