Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Tường Lang (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:28' 17-03-2012
Dung lượng: 67.5 KB
Số lượt tải: 2346
Số lượt thích: 1 người (Phạm Kim Thủy)
PHÒNG GD&ĐT TAM KỲ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH LÊ THỊ HỒNG GẤM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày 20 tháng 9 năm 2011

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG
NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ
NĂM HỌC 2011-2012

Họ và tên: PHẠM THỊ TƯỜNG LANG
Chủ nhiệm lớp: 5/2

- Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 của trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm
- Căn cứ kế hoạch công tác và phương hướng nhiệm vụ năm học 2011-2012 của tổ 5.
- Căn cứ tình hình thực tế của lớp 5/2, tôi tự lập kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho bản thân như sau:

I. Mục đích:
- Nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm của nhà giáo và cán bộ quản lí trong giai đoạn mới.
- Tiếp tục lồng ghép, tích hợp các chuyên đề năm trước, đồng thời thực hiện các chuyên đề đã triển khai trong hè nhằm phát triển bền vững kết quả bồi dưỡng chuyên môn trong những năm trước và tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong năm học 2011-2012
- Nhằm để trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, tư tưởng chính trị, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động dạy và học nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục trong thời kì công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

II. Nội dung:
1/ Tư tưởng chính trị:
- Tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng, học tập chính trị do địa phương và Ngành tổ chức.
- Tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và không cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp”; “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, của Ngành và pháp luật của Nhà nước.

2/ Chuyên môn nghiệp vụ:
- Nghiên cứu, tìm biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.
- Nghiên cứu học tập các tài liệu về chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học.
- Thực hiện và tham gia tốt các buổi sinh hoạt chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học.
- Tham gia bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
- Tiếp tục thực hiện đúng Điều lệ nhà trường, Luật giáo dục sửa đổi, luật PC GD-CMC, luật giao thông đường bộ.
- Tiếp tục thực hiện tốt QĐ 14, QĐ số 23/2006, TT 32, TT 21, công văn 896 của BGD&ĐT.
- Nghiên cứu tài liệu về việc hướng dẫn cũng như phương pháp dạy học và giáo dục học sinh nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Tiếp tục thực hiện lồng ghép, tích hợp các chuyên đề năm trước, đồng thời thực hiện các chuyên đề đã triển khai trong hè nhằm phát huy bền vững kết quả bồi dưỡng chuyên môn trong những năm trước và tiếp tục thực hiện tốt hơn trong năm học .
- Thực hiện thường xuyên và có hiệu quả việc thực tập, thao giảng ở tổ chuyên môn.

III. Tổ chức thực hiện:
- Từ các văn bản, Quyết định của cấp trên cũng như của nhà trường, của tổ và từ tình hình thực tế của lớp CN, cá nhân nghiên cứu lập kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho bản thân
- Tuyên truyền trong PHHS về các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, TT32.
- Xây dựng các tiết dạy mẫu khi thực hiện các chuyên đề theo sự phân công của nhà trường.
- Thường xuyên thực tập, dự giờ, rút kinh nghiệm.

1/ Thời gian thực hiện: Từ tháng 8 năm 2011

2/ Hình thức bồi dưỡng:
-Tham gia học tập bỗi dưỡng về chính trị, chuyên môn do phòng Giáo dục tổ chức.
- Tham gia học tập bồi dưỡng chuyên môn do trường tổ chức.
- Tổ chức học tập bồi dưỡng ở tổ chuyên môn.
- Tự cá nhân nghiên cứu tài liệu ở các thông tin trên mạng, các báo giáo dục Thời đại, giáo dục TH, Bồi dưỡng thường xuyên... để nâng cao trình độ chuyên môn.

IV. Kế hoạch cụ thể:

Tháng
Nội dung
Tài liệu
Ghi chú

Tháng 8&9/2011
- Tham gia bồi dưỡng chuyên môn tại PGD, tại trường về TT số 41/2010/TT
 
Gửi ý kiến