Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

violympic vong 10 tong hop (nhieu dang)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: NGUYỄN THỊ VÂN ANH
Ngày gửi: 21h:29' 16-03-2012
Dung lượng: 378.0 KB
Số lượt tải: 74
Số lượt thích: 0 người
Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Rút gọn: P =
Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), có ba cạnh AB, AC, BC lần lượt bằng 5; 12; 13. Khoảng cách từ O đến dây AB bằng
Câu 3:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Tính:
Câu 4:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Giá trị lớn nhất của biểu thức Q = (với ) là
Câu 5:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Số đo góc (làm tròn đến độ) tạo bởi đường thẳng và trục Ox là độ.
Câu 6:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho hình thang với đáy nhỏ là 15cm, hai cạnh bên bằng nhau và bằng 25cm, góc tù bằng 120 độ. Chu vi hình thang đó là cm.
Câu 7:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho tam giác ABC cân tại A. Đường cao kẻ xuống đáy và đường cao kẻ xuống cạnh bên có độ dài lần lượt là 5cm và 6cm. Khi đó BC = cm. (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 8:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho A = . Tập nghiệm của phương trình A = (ẩn x) là S = (Viết các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)
Câu 9:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cạnh huyền của một tam giác vuông lớn hơn một cạnh góc vuông là 1cm, còn tổng của hai cạnh góc vuông lớn hơn cạnh huyền là 4cm. Chu vi của tam giác đó bằng cm.
Câu 10:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho biểu thức Q = . Giá trị nhỏ nhất của Q là
Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho một tam giác vuông có độ dài hình chiếu của các cạnh góc vuông trên cạnh huyền là 2cm và 8cm. Độ dài đường cao ứng với cạnh huyền của tam giác đó là cm.
Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Nếu thì
Câu 3:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Rút gọn biểu thức:
Câu 4:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Tính:
Câu 5:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho tam giác ABC có AB = 6cm; AC = 4,5cm; BC = 7,5cm. Đường cao AH có độ dài là cm. (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 6:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho biểu thức T = . Số giá trị nguyên của để T > 0 là
Câu 7:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Nếu hai đường thẳng và cắt nhau tại một điểm trên trục hoành thì hoành độ giao điểm đó là
Câu 8:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho tam giác ABC cân tại A. Đường cao kẻ xuống đáy và đường cao kẻ xuống cạnh bên có độ dài lần lượt là 5cm và 6cm. Khi đó BC = cm. (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 9:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho A = . Tập nghiệm của phương trình A = (ẩn x) là S = (Viết các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu “;”)
Câu 10:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho tam giác MNP ngoại tiếp đường tròn (O). Các cạnh MN và MP tiếp xúc với (O) tại E và F. Cho NP = 15; PM = 18; MN = 17. Khi đó độ dài đoạn ME là

Hệ thống đang tải đề thi. Bạn hãy đợi trong khi hệ thống tải đề thi. Nếu bạn thoát ra hệ thống sẽ tính 0 điểm cho bài thi này của bạn

Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Rút gọn: P =
Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Hai đường thẳng và cắt nhau tại một điểm trên trục tung khi
Câu 3:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho đường tròn (O; 2cm), các tiếp tuyến AB và AC kẻ từ A đến đường tròn vuông góc với nhau tại A (B, C là các tiếp điểm). M là điểm bất kì trên cung nhỏ BC. Qua M kẻ tiếp tuyến với đường tròn, cắt AB và AC theo thứ tự ở D và E. Chu vi tam giác ADE bằng cm.
Câu 4:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Tính:
Câu 5:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Số đo góc (làm tròn đến độ) tạo bởi đường thẳng và trục Ox là độ.
Câu 6
 
Gửi ý kiến