Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Báo cáo thư viện đạt chuẩn

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN
Ngày gửi: 16h:22' 14-03-2012
Dung lượng: 101.0 KB
Số lượt tải: 1433
Số lượt thích: 1 người (my thuat)
PHÒNG GD&ĐT TP HOÀ BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS THÁI THINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:20/BC -THCSTT
Thái Thịnh, ngày 06 tháng 3 năm 2012

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện 5 tiêu chuẩn thư viện đạt chuẩn
Năm học 2010 - 2011

Căn cứ quyết định số 01/2003/QBGD& ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông; quyết định số 01/2004/QBGDT ngày 29/1/2004 về sửa đổi bổ sung quyết định số 01/2003/QBGDT;
Căn cứ công văn số 11185/GDTH ngày 17/12/2004 của bộ GDT về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông,
Trường THCS Thái Thịnh thành phố Hoà Bình báo cáo kết quả việc thực hiện 5 tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông như sau:

Phần thứ nhất
Đặc điểm tình hình nhà trường
1. Thuận lợi
Trường THCS Thái Thịnh luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sát sao có hiệu quả của sở giáo dục và đào tạo, của phòng giáo dục- đào tạo thành phố Hòa Bình; sự phối kết hợp của ban đại diện cha mẹ học sinh và toàn thể phụ huynh đã tạo điều kiện cho nhà trường tổ chức thực hiện kế hoạch năm học.
Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có truyền thống đoàn kết, thân ái, cộng đồng trách nhiệm. đặc thù của trường là phần đa giáo viên trẻ nhiệt tình, nhiều đồng chí năng động, sáng tạo trong công tác. 100% cán bộ, giáo viên có trình độ đạt và vượt chuẩn. tổng số toàn trường có 15 đồng chí, trong đó đại học 11; cao đẳng 4, đảm bảo yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, thuận lợi cho việc nâng cao chất lượng dạy và học. giáo viên tích cực tự học, tự bồi dưỡng, chăm đọc sách và các tài liệu tham khảo. tổ cộng tác viên thư viện tích cực hoạt động và có hiệu quả.
Học sinh chăm ngoan, tự giác học tập, nhiều em ham đọc sách, truyện phục vụ cho việc học tập, giải trí, có những em bước đầu đã biết bình luận sách.
Tổng số học sinh trong toàn trường:

Khối
Số lớp
Tổng số hs
Nữ
Dân tộc
Con thương binh

6
1
13
2
13


7
1
14
9
9


8
1
16
10
10


9
1
9
7
7


Cộng
4
 52
28
 39Có đủ 4 phòng học cho 4 lớp, ngoài ra còn có thêm 01 phòng thiết bị, 02 phòng học bộ môn, 1 phòng hội đồng, 1 phòng hiệu trưởng, 1 phòng hiệu phó, 1 phòng công đoàn cũng là phòng đọc của giáo viên, 1 phòng hành chính.
Các em đều có ý thức thực hiện tốt nội quy trường lớp, tham gia mọi hoạt động thư viện. một số em ủng hộ sách, truyện xây dựng tủ sách dùng chung.
Môi trường sạch đẹp để các em vui chơi giải trí ngoài giờ học.
2. Khó khăn
Đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, hầu hết cha mẹ các em đều làm nông nghiệp, lao động tự do. Một bộ phận học sinh thiếu sự quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ của gia đình; nhiều học sinh nhà ở xa, học sinh đi học bằng thuyền cách trường năm, sáu cây số nên không có điều kiện đọc sách tại thư viện.
Việc thu hút học sinh về học tại địa phương chưa thực sự có hiệu quả nên số học sinh đi học các trường bạn đa số là các em có điều kiện và học tốt.
Cán bộ thư viện tuy đã có nhiều cố gắng, song do không được đào tạo chính quy nên còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ.

Phần thứ hai
Kết quả thực hiện 5 tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông

I. Tiêu chuẩn 1 Về sách, báo, tạp chí
Tổng số sách hiện có trong thư viện đến ngày 30/05/2011 là 8673 cuốn.
trong đó:
Sách giáo khoa
Nhà trường có tủ sách giáo khoa cho giáo viên và học sinh với số lượng 2416 bản đảm bảo 100% học sinh trong diên chính sách, HS nghèo, tất cả HS nhà trường được mượn SGK của nhà trường. Đảm bảo 100% học sinh đều có đủ 01 bộ SGK để phục vụ học tập.
 
Gửi ý kiến