Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÔNG THỨC VÀ BÀI TẬP DẠY HỌC BÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH BÀI 14,15 SÁCH VẬT LÍ 12 BAN CƠ BẢN.

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thanh Xuân
Ngày gửi: 21h:03' 07-03-2012
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 53
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT CHIỀNG KHƯƠNG
KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
* Nâng cao hiệu quả giảng dạy các môn ở bậc THPT là rất quan trọng, đang được các trường quan tâm đặc biệt tại các tỉnh miền núi - nơi có chất lượng học tập tương đối yếu
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
* Chương III: Dòng điện xoay chiều (vật lí 12 ban cơ bản) là chương có nhiều kiến thức, nhiều bài tập vận dụng.
Đổi mới phương pháp giảng dạy
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÔNG THỨC
VÀ BÀI TẬP DẠY HỌC TỰ CHỌN
BÀI 14, 15 SÁCH VẬT LÍ 12 BAN CƠ
BẢN
Cơ sở lý luận của vấn đề
Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Chương trình giáo dục Phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.
Cơ sở lý luận của vấn đề
* Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
* Phân phối chương trình kế hoạch giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
* Sách giáo khoa, chuẩn kiến thức kỹ năng cùng với các nội dung tích hợp từng môn.
* Hướng dẫn dạy học tự chọn trong nhà trường THCS và THPT của bộ giáo dục.
Thực trạng của vấn đề
Thuận lợi
* Thực hiện kế hoạch dạy học theo đúng phân phối chương trình và thực hiện đầy đủ tự chọn bám sát trong chương trình vật lí 12 năm học 2011-2012.
* Đội ngũ giáo viên bộ môn đoàn kết, tận tụy nhiệt tình trong công tác giảng dạy.
* Phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng và theo hướng phát huy tính chủ động sáng tạo, tăng cường năng lực tự học của học sinh
Thực trạng của vấn đề
Thuận lợi
Thực trạng của vấn đề
Khó khăn
* Khă năng khái quát và tư duy logic của HS còn hạn chế…
Các biện pháp đã tiến hành đề giải quyết vấn đề
Tiết tự chọn 14
Bài tập mạch RLC mắc nối tiếp (Tiết 2)
Tiết tự chọn 15
Bài tập công suất tiêu thu điện của mạch điện xoay chiều
Tiết tự chọn 14
Bài tập mạch RLC mắc nối tiếp (Tiết 2)
+ Bảng phụ hướng dẫn phương pháp giải bài toán viết biểu thức của cường độ dòng điện tức thời và điện áp tức thời.
Chuẩn bị của Giáo viên:
Tiết tự chọn 14
Bài tập mạch RLC mắc nối tiếp (Tiết 2)
Chuẩn bị của Giáo viên
Bài tập:
Phiếu Bài tập:
Phiếu bài tập:
* Giáo viên sử dụng bảng phụ:
+ Hướng dẫn viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời.
+ Hướng dẫn viết biểu thức điện áp tức thời.
+ Phân tích nhanh phương pháp.
* Học sinh theo dõi và ghi nhận phương pháp trên bảng phụ.
Hướng dẫn phương pháp (10’)
Bài toán (30 phút)
* Bài 1 (15 phút)
* Bài 1
+ Phát bài tập và yêu cầu HS làm bài 1
( phần bài tập trên lớp)
+ Yêu cầu HS : Nêu phương hướng giải quyết bài toán ?
* Giáo viên:
* Bài 1
* Học sinh thảo luận phân tích bài toán:
+ Viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời biết biểu thức của điện áp tức thời.
+ Biểu thức cường độ dòng điện tức thời có dạng:
* Bài 1
* HS thảo luận & vận dụng kiến thức trong bảng phụ “Hướng dẫn viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời” giải quyết vấn đề của bài toán:
* Giáo viên: Yêu cầu HS chia nhóm học tập để thảo luận để giải quyết bài toán theo hướng đã xác định .
* Bài 1
+ Biểu thức cường độ dòng điện tức thời có dạng:
+ với ω = 100π (rad/s)
ZL = 100Ω ; ZC = 200Ω
R = 100Ω
* Bài 1
=>
=>
Kết luận
* Bài 2 (15 phút)
* Bài 2
+ Phát bài tập và yêu cầu HS làm bài 2 ( Phần bài tập trên lớp)
+ Yêu cầu HS: Nêu phương hướng giải quyết bài toán ?
* Giáo viên:
* Bài 2
* Học sinh thảo luận phân tích bài toán:
+ Viết biểu thức điện áp tức thời biết biểu thức của dòng điện tức thời.
+ Biểu thức cường độ dòng điện tức thời có dạng:
u = U0cos(t + u )
+ Vận dụng các công thức: tìm Uo ,  , u
* Bài 2
Giáo viên: Yêu cầu HS chia nhóm học tập để thảo luận để giải quyết bài toán theo hướng đã xác định.
* HS thảo luận & vận dụng kiến thức trong bảng phụ “Hướng dẫn viết biểu thức điện áp tức thời tức thời” giải quyết vấn đề của bài toán.
* Ví dụ 2
+ Biểu thức cường độ dòng điện tức thời có dạng: u = U0cos(t + u )
+ Với ω = 2πf = 100π rad/s
ZL = 125Ω
ZC = 50Ω
R = 75Ω
* Ví dụ 2
=> Kết luận:
Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (3 phút)
+ Làm thêm các bài toán trong phiếu học tập (phần bài tập luyện tập về nhà)
+ Yêu cầu HS về nhà xem lại phương pháp giải bài toán viết biểu thức cường độ dòng điện tức thời và điện áp tức thời.
Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà (3 phút)
Tiết tự chọn 15
Bài tập công suất tiêu thu điện của mạch điện xoay chiều
Chuẩn bị của giáo viên
+ Bảng phụ phương pháp giải bài toán khảo sát công suất, hiệu điện thế cực đại (Bài toán cực trị).
Tiết tự chọn 15
Bài tập công suất tiêu thu điện của mạch điện xoay chiều
Chuẩn bị của giáo viên
+ Bài tập
Tiết tự chọn 15
Bài tập công suất tiêu thu điện của mạch điện xoay chiều
Các bài tập trên lớp
Các bài tập trên lớp
Bài tập về nhà
Bài tập về nhà
* Giáo viên sử dụng bảng phụ:
+ Hướng dẫn giải bài toán cực trị.
+ Phân tích nhanh phương pháp.
1. Hướng dẫn phương pháp giải bài toán (10 phút)
* Học sinh theo dõi và ghi nhận phương pháp trên bảng phụ.
Bài toán bài (30 phút)
* Bài 1 (15 phút)
* Bài 1
+ Phát bài tập và yêu cầu HS làm bài tập 1 ( phần bài tập trên lớp )
+ Yêu cầu HS : Nêu phương hướng giải quyết bài toán ?
* Giáo viên:
* Học sinh thảo luận phân tích bài toán:
* Bài 1
+ Vận dụng kiến thức
=> C và Pmax
+ Biện luận công suất cực đại khi điện dung C biến đổi.
* Bài 1
* HS thảo luận & vận dụng kiến thức trong bảng phụ giải quyết vấn đề của bài toán:
* Giáo viên: Yêu cầu HS chia nhóm học tập để giải quyết bài toán theo hướng đã xác định.
+ Công suất tiêu thụ của mạch là:
* Bài 1
+ P max khi ZL =ZC
* Bài 1
=>
=>
Kết luận
* Bài 2 (20 phút)
* Bài 2
+ Phát phiếu bài tập và yêu cầu HS làm bài tập 2 ( phần bài tập về nhà )
+ Yêu cầu HS : Nêu phương hướng giải quyết bài toán ?
* Giáo viên:
* Học sinh thảo luận phân tích bài toán:
* Bài 2
+ Biện luận hiệu điện thế cực đại khi điện dung C biến đổi.
+ Vận dụng kiến thức
=> C và UVmax = UCmax
* Bài 2
* Học sinh thảo luận & vận dụng kiến thức trong bảng phụ giải quyết vấn đề của bài toán:
* Giáo viên: Yêu cầu HS phân nhóm học tập để giải quyết bài toán theo hướng đã xác định.
* Bài 2
+ Ta có
UCmax = UVmax
+ Với
* Bài 2
=> UC max = UVmax khi :
Khi đó
ZC =
* Ví dụ 2
=>
=>
Kết luận
Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà(3 P)
+ Yêu cầu HS về nhà xem lại phương pháp giải bài toán khảo sát công suất, hiệu điện thế cực đại (Bài toán cực trị).
+ Làm các bài tập phần bài tập về nhà trong phiếu học tập.
Bài tập về nhà
Bài tập về nhà
Sáng kiến kinh nghiệm đã áp dụng ở lớp 12C,12D. Các lớp 12B, 12E ( lớp đối chứng)
Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
3. KẾT LUẬN
3.1 Kết luận
* Thực tế giảng dạy và kết quả thi khảo sát tại trường THPT Chiềng Khương, cho thấy học sinh sử dụng hệ thống kiến thức trên đây để giải các bài tập cùng dạng cho kết quả tốt.

* Sáng kiến kinh nghiệm góp phần kích thích học sinh chủ động trong học tập, sáng tạo trong vận dụng kiến thức từ đó nâng cao năng lực của học sinh và hiệu quả giáo dục nói chung.
3. KẾT LUẬN
3.2 Kiến nghị
1. Luật giáo dục, NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội, 2005
2. Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
TÀI LIỆU THAM KHẢO
TÀI LIỆU THAM KHẢO
3. Phân phối chương trình giảm tải năm học 2011–2012 và phân phối chương trình tự chọn của nhà trường.
4. Sách giáo khoa, sách giáo viên, hướng dẫn chuẩn kiến thức kĩ năng môn Vật lí 12 ban cơ bản.

6. Tự học, tự kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn vật lí 12- NXB Đại học Sư phạm 2010.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
5. Kiến thức cơ bản nâng cao Vật lí THPT- Vũ Thanh Khiết.
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÔNG THỨC
VÀ BÀI TẬP DẠY HỌC BÁM SÁT
CHƯƠNG TRÌNH
BÀI 14, 15 SÁCH VẬT LÍ 12 BAN CƠ BẢN
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓