Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BÁO CÁO CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM HỌC 2010-2011

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thị Cúc (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:27' 07-03-2012
Dung lượng: 36.0 KB
Số lượt tải: 468
Số lượt thích: 0 người
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
------------*------------
BÁO CÁO CÔNG TÁC NỮ CÔNG NĂM HỌC 2010-2011
BNC TRƯỜNG THCS THẠCH LINH-TPHT
Căn cứ vào hướng dẫn công tác Nữ công Năm học 2010 của ban nữ công LĐLĐ TPHT và hướng dẫn công tác Nữ công Năm học 2010-2011 của ban Nữ công ban Nữ công CĐGD TPHT hướng dẫn chương trình hoạt động nữ công, ban nữ công trường THCS Thạch Linh đã xây dựng, triển khai, tổ chức, thực hiện chương trình hoạt động nữ công trong Năm học 2010-2011 với những nội dung sau:
Khái quát tình hình nữ công cán bộ CNVC trong đơn vị:-
Tổng số: 29 Đ/C-Tỷ lệ 82.9%
Đảng viên:18 Đ/c-
Trình độ đào tạo:
+ Đạt chuẩn10đ/c          Tỷ lệ:34.5%                               
 + Trên chuẩn: 16 đ/c        Tỷ lệ:55.2%
Trình độ chính trị: + Trung cấp chính trị: 0                         
II. Kết quả hoạt động:      Nữ cán bộ CNVC trong nhà trường chiếm 82.9% là lực lượng chủ yếu góp phần to lớn để nhà trường hoàn thành nhiệm vụ được giao
.1. Nâng cao phẩm chất năng lực nghề nghiệp: Nữ công kết hợp với các tổ chức khác trong nhà trường làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, vận động chị em tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tham gia viết “Tấm gương điển hình trong CNVC -LĐ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 
- Tiếp tục vận động chị em thực hiện tốt các phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” với các Cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa”, Các phong trào thi đua “Hai tốt”, “Hai không” các cuộc vận động lớn của ngành và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Nữ công kết hợp với công đoàn tổ chức cho chị em học điều lệ nhà trường, quy chế dân chủ cơ sở, pháp lệnh công chức. Vì thế trong năm học vừa qua, không xẩy ra hiện tượng tiêu cực, các tệ nạn xã hội trong nhà trường và gia đình chị em. Đồng thời động viên, phối hợp với chuyên môn tổ chức chuyên đề nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị cho đội ngũ nữ nhà giáo và lao động trong toàn ngành; tạo điều kiện chi em tham gia học tập đạt chuẩn và trên chuẩn. Trong trong đó đã có nhiều đ/c tốt nghiệp ĐH từ xa, và một số đ/c tiếp tục học ĐH từ xa.

Năm học 2010-2011 đã có 02 đồng chí được kết nạp vào đảng chính thức; có 10 chị đạt chuẩn và 16 chị trên chuẩn. Ban Nữ Công kết hợp với chuyên môn động viên chị em hoàn thành tốt công việc được giao như thăm lớp dự giờ, thao giảng, thảo luận chuyên môn, chuyên đề thiết thực cho giảng dạy, đặc biệt chị em tổ chức chuyên đề ứng dụng CN thông tin, Bản đồ tư duy vào giảng dạy hiệu quả, dạy thao giảng thể nghiệm chuyên dề. Tập trung bồi dưỡng cho giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ như làm SKKN, chuyên đề chuyên sâu áp dụng vào giảng dạy, đồ dùng dạy học...
Trong năm học này, ngoài sự nổ lực của chị em còn được sự quan tâm của nhà trường, ban nữ công nên đã được kết quả đáng kể:     
Đạt SKKN  bậc 3, 4 của TP có 4 đ/c
Có 3 chị em tham gia thi GVG cấp thành phố đạt kết quả khá tốt.
Đạt giờ dạy UDCNTT, BĐTD tốt như:Tổ toán lý-tổ văn sử- tổ sinh hóa...- Dạy thao giảng thể nghiệm chuyên đề hiệu quả

.2. Công tác chăm lo ổn định cải thiện đời sống, bào vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của nữ cán bộ, công nhân viên.
- Ban nữ công thường xuyên lắng nghe, nắm bắt những nguyện vọng tâm tư của chị em để phối hợp cùng công đoàn, nhà trường làm tốt công tác tư tưởng cũng như giúp đỡ về mọi mặt để chị em yên tâm công tác.     - Ban nữ công các cấp đã làm tốt việc tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách đến từng đoàn viên – lao động nữ, thực hiện tốt các chức năng giám sát, bào vệ quyền, lợi ích chính đáng cho chị em.(chế độ bào hiểm xã hội, thai sản, ốm đau kịp thời, đúng chế độ cho chị em
 
Gửi ý kiến