Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

công văn thi Bé khỏe- Bé ngoan cấp huyện

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ninh Đình Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:18' 05-03-2012
Dung lượng: 29.5 KB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN THỌ XUÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số : 24 / PGD&ĐT- GDMN Thọ Xuân, ngày 06 tháng 03 năm 2012


Kính gửi: Hiệu trưởng các trưòng Mầm non.

Thực hiện công văn hướng dẫn số 237/SGD&ĐT-GDMN ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá V/v tổ chức hội thi :"Bé khoẻ - Bé ngoan" Bậc học Mầm non năm học 2011-2012 và kế hoạch công tác của Phòng GD&ĐT Thọ Xuân .
Phòng GD&ĐT thông báo kế hoạch tổ chức Hội thi "Bé khoẻ - Bé ngoan" cấp huyện như sau:
* Thành phần : 8 đội dự thi ( 6 đội giải nhất cụm + Thị trấn Thọ Xuân, Xuân Trường) và hiệu trưởng các trường Mầm non trong huyện.
* Địa điểm : Hội trường UBND Thị trấn Thọ Xuân.
* Thời gian tổ chức hội thi : 2 ngày (Ngày 11,12 tháng 3 năm 2012)
Cụ thể:- Chiều 11/3 vào lúc 13giờ các đội tập trung tại hội trường UBND Thị trấn Thọ Xuân dự thi vòng Bé khoẻ .
- 7giờ sáng 12/3 Hội thi chính thức khai mạc.
* Kinh phí : Theo chế độ hiện hành.
Nội dung, hình thức tổ chức hội thi: Thực hiện theo công văn hướng dẫn Hội thi cấp cụm của Phòng GD&ĐT.
Nhận được thông báo này yêu cầu Hiệu trưởng các trường sắp xếp thời gian,chuẩn bị tốt các điều kiện ( kinh phí, phương tiện đi lại, ăn ,ở... ) đưa các cháu tham dự hội thi đúng thời gian ,địa điểm và thành phần nêu ở trên. Các đơn vị chú ý đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng, tinh thần cho các cháu trong thời gian tham gia Hội thi .
Lưu ý: Chiều 09/3 yêu cầu HT các trường có đội dự thi tập trung về Phòng GD&ĐT để họp thống nhất một số nội dung. Khi đi mang theo:
1/ Danh sách trẻ tham gia hội thi .
2/Giấy khai sinh và sổ khám sức khoẻ của từng cháu.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

( Đã ký )


Đỗ Thị Đào


 
Gửi ý kiến