Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

matrandekiemtra

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Ngọc Hằng
Ngày gửi: 11h:34' 15-02-2012
Dung lượng: 133.0 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
Chủ đề hoặc
mạch kiến thức, kĩ năng
Tầm quan trọng
Trọng số
Tổng điểm


1.Mệnh đề
7

1

7


2.Tập hợp


8
2
16


3.Hàm số bậc nhất

10
3
30


4.Hàm số bậc hai

10
3
30


5.Phương trình

14
2
28


6.Hệ phương trình

10
3
30


7.Vectơ

15
2
30

.
8Hệ trục toạ độ


10

3
30


9.Gía trị lượng
Giác


8

3
24


10.Tích vô hướng


8

2
16


100%

241


ĐỀ KIỂM TRA HKI TOÁN 10
1/Ma trận mục tiêu giáo dục và mức độ nhận thức theo chuẩn kiến thức, kĩ năng lớp 10- hkI.Nh :2011-2012

2/Ma trận đề kiểm tra học kì I – Lớp 10 – Môn Toán

Chủ đề hoặc
mạch kiến thức, kĩ năng
Mức độ nhận thức
Tổng điểm /10


1
2
3
4TL
TL
TL
TL


1.Mệnh đề
 Câu 1a
1,0đ1
1,0 đ

2.Tập hợp

Câu 1b
1,0đ


1
1,0 đ

3.Hàm số bậc nhất


Câu 2a
1,0đ

1
1,0 đ

4.Hàm số bậc hai


Câu 2b
1,0đ

1
1,0 đ

5.Phương trình

Câu 3a
1,0đ


1
1,0 đ

6.Hệ phương trình


Câu 3b
1,0đ

1
1,0 đ

7.Vectơ

Câu 4a
1,0đ


1
1,0 đ

.8Hệ trục toạ độ


Câu 4b
1,0đ

1
1,0 đ

9.Gía trị lượng giácCâu 5
1,0đ
1
1,0 đ

10.Tích vô hướng

Câu 6
1,0đ


1
1,0 đ


1
1,0
4
4,0
4
4,0
1
1,0
10
10 đ
SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO BÌNH DƯƠNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI THỜI GIAN 90(PHÚT)

Câu 1a:(1 điểm) Cho hai mệnh A: “ (-5)<3 “ ; B : “ (-5)2<(3)2 .
a1) xét tính đúng sai của mệnh đề A;B
a2) phát biểu mệnh đề dạng A(B và xét tính đúng sai của nó .
Câu 1b: (1 điểm ) cho A=(4;+) , B= ( -11; 7]
b1) Xác định tập hợp A(B=?
b2) Tìm CAB=?
câu 2 (2 điểm ) Cho hàm số  (1)
a) Vẽ đồ thị hàm số (1).
b) Với giá trị nào của m thì đường thẳng: y = mx + m - 1 cắt đồ thị (1) tại 2 điểm phân biệt.

câu 3 (2 điểm )
a) Giải phương trình: 
b) Giải hệ phương trình: 
Câu 4(2điểm): Trong mặt phẳng Oxy cho A(1,2); B(-2, 3); C(-1, -3)
Tìm tọa độ véc tơ  , 
b) Chứng minh rằng 3 điểm A,B,C không thẳng hàng.
c) Tìm tọa độ điểm D để ABDC là hình bình hành .
câu 5(1điểm ): Cho . Tính giá trị của biểu thức 
câu 6(1 điểm ): Cho (ABC đều tính :Hết
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA
Câu 1a:(1 điểm) Cho hai mệnh A: “ (-5)<3 “ ; B : “ (-5)2<(3)2 .
A1) A : đúng ; B: sai
A2) nếu -5<3 thì (-5)2<(3)2 là mệnh đề sai

0.25+0.25
0.25+0.25

Câu 1b: (
No_avatar
dua nham cho roi
No_avatar

toi can g a dt mon am nhac lóp 3 tiet 24, ai giup voi

 

 
Gửi ý kiến