Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BIEN BAN HOP CHI BO CHUYEN SINH HOAT DANG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Lý (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:54' 16-01-2012
Dung lượng: 28.0 KB
Số lượt tải: 2400
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG UỶ XÃ HIỆP HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ GD HIỆP HÒA B


BIÊN BẢN HỌP XÉT CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG
Đối với Đảng viên: Võ Thị Lý
- Thời gian: 1 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 1 năm 2012.
- Địa điểm: Văn phòng Tri Liêm
- Thành phần tham dự: 12 Đ/c đảng viên trong Chi bộ
* Chính thức: 11 đồng chí, có mặt: 11 đồng chí, vắng: /
* Dự bị: 1 đồng chí, có mặt: 1 đồng chí, vắng: /
- Chủ trì: Thạch Trong. Bí thư Chi bộ.
- Thư ký: Tiêu Văn Phúc. Đảng viên.
Đồng chí: Võ Thị Lý có đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng theo yêu cầu công tác, hôm nay chi bộ họp đóng góp ý kiến để đồng chí chuyển sinh hoạt Đảng sang nơi mới và thống nhất nhận xét như sau:
* Về tư tưởng chính trị:
- Bản thân tôi luôn viết, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Luôn tự giác học tập không ngừng nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.
* Về đạo đức lối sống:
- Thực hiện tốt các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không tham nhũng, tiêu cực, sách nhiễu, mưu lợi cá nhân và tích cực chống tham nhũng tiêu cực; không vi phạm những điều đảng viên không được làm theo quy định 19 của Bộ Chính trị.
- Giữ gìn đoàn kết nội bộ tốt, thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, luôn trung thực với Đảng.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế dân chủ trong cơ quan và trong nội bộ trường học, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
* Về năng lực công tác:
Với nhiệm vụ P.bí thư chi bộ : Bản thân đ/c luôn thực hiện tốt vai trò lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội, gương mẫu trong mọi công việc, thực hiện tốt chức năng lãnh đạo và tổ chức các hoạt động của nhà trường, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đối với cán bộ, đảng viên và đội ngũ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường; luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên. Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong tổ chức các hoạt động của đơn vị.
+ Xây dựng kế hoạch hoạt động của nhà trường theo chỉ đạo của ngành, phù hợp với đặc điểm của đơn vị và của địa phương.
+ Tổ chức tốt việc thực hiện kế hoạch, luôn hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ do ngành giáo dục và địa phương giao hàng năm.
+ Xây dựng, phân công đội ngũ giáo viên phù hợp với năng lực và đúng qui định nhà nước.
* Về quan hệ quần chúng:
- Thực hiện tốt việc thường xuyên giữ mối liên hệ đảng ủy,gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
- Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, nghiêm túc sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức.
Chi bộ 100 % đồng ý đề nghị chuyển sinh hoạt Đảng đồng chí Võ Thị Lý về nơi sinh hoạt mới.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 4 giờ cùng ngày.

Thư ký cuộc họp Chủ trì cuộc họpTiêu Văn Phúc Thạch Trong
 
Gửi ý kiến