Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

biên bản họp phụ huynh sơ kết học kì I

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Lệ Huyền
Ngày gửi: 13h:03' 13-01-2012
Dung lượng: 38.5 KB
Số lượt tải: 374
Số lượt thích: 0 người

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
(((

BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH
( Sơ kết học kì I)

A. THỜI GIAN- ĐỊA ĐIỂM – THÀNH PHẦN:
Tiến hành vào lúc 14 giờ ngày 13 tháng 1 năm 2012 .
Địa điểm: Tại phòng học lớp 6C – Trường THCS Kỳ Đồng
Chúng tôi gồm:
1. Cô giáo: Nguyễn Thị Lệ Huyền - GV chủ nhiệm lớp 6C
2. Ông: Nguyễn Văn Sơn -Chi hội trưởng lớp 6C
3. Ông ( bà): ................................... - Thư kí
Có mặt : .........................................
Vắng: ....................................... Lí do:....................
Tiến hành họp phụ huynh sau khi kết thúc học kì I năm học 2011 – 2012 với nội dung như sau :
B. NỘI DUNG:
1. Phần I : Đánh giá tình hình chung trong học kì I .
Cô giáo Nguyễn Thị Lệ Huyền, giáo viên chủ nhiệm lớp 6C thực hiện việc nhận xét, đánh giá tình hình học tập chung của trường về văn hóa và đạo đức trong học kỳ I vừa qua; Cũng như đánh giá tình hình học tập chung của tập thể lớp 6C.
Ưu điểm:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Khuyết điểm:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Phần II : Kết quả cụ thể.
a. Thông báo về kết quả học tập ( Có bản đính kèm)
b. Tuyên dương những học sinh đạt kết quả cao trong học tập.
c. thống nhất biện pháp giáo dục học kì II.
3. Ý kiến phụ huynh:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................
4.Phần thứ Ba: Triển khai kế hoạch kì II
...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
5.Ý kiến biểu quyết các nội dung kế hoạch:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Biên bản kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày, có đọc lại cho tất cả cùng nghe và thống nhất kí tên.
Giáo viên chủ nhiệmNguyễn Thị Lệ Huyền


 
Gửi ý kiến