Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ban tu kiem diem 2011

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Quốc Việt
Ngày gửi: 22h:45' 01-12-2011
Dung lượng: 47.0 KB
Số lượt tải: 66
Số lượt thích: 0 người

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM NĂM 2011
(Dùng cho cán bộ, công chức là đảng viên)

Họ và tên: Hồ Quốc Việt sinh năm: 04/10/1971
Vào đảng CSVN ngày 05/01/2009 Chính thức ngày 05/01/2010
Đang sinh hoạt Đảng tại chi bộ: trường TH Cần Thạnh
Đã tham dự sinh hoạt chi bộ: 11/12 Định kỳ trong năm.
Căn cứ nhiệm vụ của đảng viên, kết quả thực hiện chức trách, nhiêm vụ được giao, tôi xin kiểm điểm, khuyết điểm trong năm như sau:

I/ Nội dung đánh giá:
Về tư tưởng chính trị:
- Bản thân, gia đình luôn trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện qua lời nói và việc làm.
- Bản thân luôn có quan điểm, lập trường vững vàng, không dao động trước những khó khăn, thử thách, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, viết nói và làm đúng theo nghị quyết, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Tôi luôn đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.
- Luôn gương mẫu thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân cùng thực hiện.
- Thực hiện tốt việc học tập để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và nâng lực công tác.
Về phẩm chất đạo đức lối sống:
- Bản thân tôi luôn sống tiết kiệm, không chi tiêu lãng phí, trong công việc tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian phù hợp, có tính khoa học để tránh lãng phí thời gian. Tôi luôn rèn luyện bản thân mình theo tiêu chuẩn tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thường xuyên học tập và làm theo Hồ Chí Minh; Nói không với tham nhũng, quan liêu, lãng phí. Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở như : lắng nghe góp ý kiến đồng nghiệp, chỉnh sửa những gì chưa tốt, chưa phù hợp.
- Thực hiện tính tiết kiệm và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan và già đình, cũng như ở địa phương nơi mình ở, hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc việc đấu tranh chống tham nhũng , lãng phí, quan liêu. Chấp hành Quy định của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm.
- Giữ gìn tư cách, đạo đức, tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên theo chỉ thị 16-CT/TW của Bộ Chính trị về “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”như chấp hành tốt ngày giờ làm việc theo qui định của cơ quan, đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực.
- Bản thân trung thực, thẳng thắng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, giữ mối quan hệ với nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện công tác vận động quần chúng theo Quy định 1043 của Thành ủy .
- Luôn giải quyết đung đắn mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể, giữa chĩa vụ và quyền lợi, giữa cống hiến và hưởng thụ.
- Phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, có lối sống trong sạch, lành mạnh, dám đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng kèn cựa địa vị, cơ hội cục bộ, bè phái, quan liêu, làm mất đoàn kết nội bộ.
Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:
- Giáo dục học sinh chăm chỉ trong học tập và chấp hành nội quy, quy định của nhà trường, ngành.
- Làm việc có kế hoạch cụ thể, tích cực làm thêm giơ để bồi dưỡng HS tài năng, vận động, tổ chức HS thi giỏi toán qua internet.Thực hiện HSSS đầy đủ, có kế hoạch dạy học. Kiểm tra HS định kỳ và hàng tháng. Giáo dục HS thực hiện tốt nề nếp trong học tập.
- Thực hiện tốt việc giữ mối quan hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ với công dân nơi cư trú theo tinh thần Quy định 76- QĐ/TW của Bộ Chính trị
- Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, mật trận và các đoàn thể ở địa phương, cơ quan, đơn vị; đảng viên có trách nhiệm chăm bồi, giúp đỡ quần chúng làm cho họ có nhận thức đúng đắn, tích cực phấn đấu trong công tác, học tập, lao động để trở thành đảng viên là một trong những nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Đảng.
- Có ý thức trách nhiệm
 
Gửi ý kiến