Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Mẫu xin tạm ứng tiền

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quang Hải
Ngày gửi: 20h:39' 13-11-2011
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 311
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THCS TÔ MÚA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
=================
GIẤY XIN TẠM ỨNG TIỀN MẶT
(Dùng để ứng tiền mặt cho chi tiêu nhỏ lẻ, sau đó hoàn ứng bằng chứng từ cho kế toán)

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường THCS Tô Múa

Tên tôi là:...............................................Chức vụ:.....................................................................
Xin tạm ứng số tiền:...............................Bằng chữ:......................................………………….
Dự kiến chi các mục:
1-    : .......................................................................
2-    : .......................................................................
3-    : .......................................................................
(Hoặc có bảng dự toán chi tiết kèm theo giấy tạm ứng này)
Lý do tạm ứng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thời hạn cam kết hoàn ứng:.....................................................................
(Tôi xin bảo đảm hoàn ứng đúng kỳ hạn, không để dư nợ qua thời gian cam kết)
Tô Múa, ngày. . . . .tháng. . . . . .năm 20..... 
Hiệu trưởng Kế toán trưởng Người xin ứng
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên ) (Ký, ghi họ tên ) (Ký, ghi họ tên)TRƯỜNG THCS TÔ MÚA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
=================
GIẤY XIN TẠM ỨNG TIỀN MẶT
(Dùng để ứng tiền mặt cho chi tiêu nhỏ lẻ, sau đó hoàn ứng bằng chứng từ cho kế toán)

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường THCS Tô Múa

Tên tôi là: . . ……………. . . . . . . . . . . . . .Chức vụ:...............................................................
Xin tạm ứng số tiền:...............................Bằng chữ:......................................………………….
Dự kiến chi các mục:
1-    : .......................................................................
2-    : .......................................................................
3-    : .......................................................................
(Hoặc có bảng dự toán chi tiết kèm theo giấy tạm ứng này)
Lý do tạm ứng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thời hạn cam kết hoàn ứng:.....................................................................
(Tôi xin bảo đảm hoàn ứng đúng kỳ hạn, không để dư nợ qua thời gian cam kết)
Tô Múa, ngày. . . . .tháng. . . . . .năm 20..... 
Hiệu trưởng Kế toán trưởng Người xin ứng
(Ký, đóng dấu, ghi họ tên ) (Ký, ghi họ tên ) (Ký, ghi họ tên)


 
Gửi ý kiến