Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kiểm tra văn học trung đại 9

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Khánh
Ngày gửi: 20h:50' 01-11-2011
Dung lượng: 48.5 KB
Số lượt tải: 696
Số lượt thích: 0 người
TUẦN 10
Ngày soạn: 17/10/2011
Ngày dạy: 9A: 26/10; 9B: 27/10/2011
TIẾT 47: KIỂM TRA TRUYỆN TRUNG ĐẠI ( 45 phút)
I. MỤC TIÊU:
- Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng trong phân môn Văn học phần văn học Trung đại theo các nội dung đã học ở học kì I
về các văn bản Chuyện người con gái Nam xương của Nguyễn Dữ; Hoàng lê nhất thống chí của Ngô gia văn phái; Truyện Kiều của Nguyễn Du và nêu được các giá trị về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm ...qua hình thức kiểm tra trắc nghiệm và tự luận
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA
- Trắc nghiệm và tự luận
- Hình thức: Kiểm tra viết 45 phút
III.THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng cộng


TN
TL
TN
TL
TN
TL


Các tác phẩm văn học trung đại đã học ở đầu học kì I- Lớp 9
Nhận biết các vấn đề liên quan đến Chuyện người con gái Nam Xương, Truyện Kiều, Hoàng Lê nhất thống chí

Hiểu giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật của các tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương, Truyện Kiều, Hoàng Lê nhất thống chí


Vận dụng kiến thức tóm tắt văn bản Chuyện người con giá Nam Xương và nêu giá trị của Truyện Kiều


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ

4câu
2,0đ
20%

6 câu
3,0đ
30%


2câu
5,0đ
50%
12câu
10đ
100%IV. ĐỀ BÀI:
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM:
* Khoanh vào chữ cái đứng đầu câu trả lời mà em cho là nhận định đúng về Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ
Câu 1: Nội dung của truyện là:
A. Truyện thể hiện niềm cảm thương đối với số phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến và khẳng định vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam
B. Là tác phẩm thành công về mặt xây dựng truyện
C. Truyện kết hợp cả yếu tố tự sự và miêu tả
Câu 2: Phẩm chất tốt đẹp của Vũ Nương là:
A. Kiên trinh, dũng cảm
B. Kiên trinh, chung thuỷ
C. Hiếu thảo, thuỷ chung
Câu 3: Những phẩm chất tốt đẹp của Vũ Nương được thể hiện qua:
A. Đoạn truyện Vũ Nương ở thuỷ cung
B. Hành động, cách ứng xử
C. Cái chết của Vũ Nương
Câu 4: Nguyên nhân chính dẫn đến bi kịch của Vũ Nương là :
A. Do chiến tranh
B. Do lời nói đùa của nàng với con
C. Do chế độ nam quyền phong kiến.
Câu 5: Truyện “Chuyện người con gái Nam Xương” cho thấy thái độ gì của tác giả đối với xã hội phong kiến lúc bấy giờ?
A. Phản đối chế độ phong kiến bất công chà đạp lên quyền sống của con người.
B. Thương cảm với những gì mà Vũ Nương gặp phải trong cuộc sống.
C. Ca ngợi phẩm chất của Vũ Nương nói riêng và người phụ nữ nói chung.
Câu 6: Đoạn trích “Hoàng Lê nhất thống chí” thuộc kiểu văn bản :
A.Tự sự kết hợp thuyết minh. C. Tự sự kết hợp miêu tả.
B. Tự sự kết hợp hành chính D. Tự sự kết hợp nghị luận.
Câu 7: Chọn số ở tác phẩm điền đúng với tác giả:
1. Hoàng Lê nhất thống chí. a. Nguyễn Dữ
2. Truyện Kiều b. Nguyễn Đình Chiểu
3. Chuyện người con gái Nam Xương c.Ngô gia văn phái
4. Lục Vân Tiên d.Nguyễn Du
Điền 1..........; 2................; 3.......................;4...................
Câu 8: Truyện Kiều là tác phẩm được viết bằng chữ :
A. Hán B. Nôm C. Quốc ngữ
Câu 9: Câu thơ chữ Hán nào trong bài Nam quốc sơn hà thể hiện cùng nội dung với câu văn sau của Hoàng Lê nhất thống chí:
Trong khoảng vũ trụ, đất nào sao ấy, đều đã phân biệt rõ ràng, phương Nam, phương Bắc chia nhau mà cai trị.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 10: Điền những từ còn thiếu vào trong những câu thơ sau trích từ Truyện Kiều.
“Buồn trông .....................rầu rầu
Chân mây..........................một màu xanh xanh
Buồn trông gió cuốn....................
Ầm ầm tiếng sóng ............................ghế ngồi".
PHẦN 2: TỰ LUẬN:
Câu 11: Tóm tắt ngắn gọn Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ bằng một đoạn văn từ 10-12 dòng.
Câu 12: Nêu giá trị nội
 
Gửi ý kiến