Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke hoach boi duong hSG,phu dao HSY ca nam

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Tuấn Đạt
Ngày gửi: 17h:33' 25-10-2011
Dung lượng: 652.5 KB
Số lượt tải: 24
Số lượt thích: 0 người
Phòng giáo dục bát xát cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Trường thcs trịnh tường Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Số: /KHBD
Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu
Năm học 2011- 2012


những căn cứ :
Căn cứ chỉ thị số 3399/CT-BGD&ĐT ngày 06/9/2010 của Bộ giáo dục và đào tạo, về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mâm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010-2011.
-Căn cứ quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 5/5/2006 của Bộ giáo dục và đạo tạo, về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông.
-Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-BGD&ĐT ngày 2/4/2007 của Bộ giáo dục và Đào tạo, về việc ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.
-Căn cứ quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 06/8/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào cai, về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2010-2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
-Căn cứ vào công văn 957/SGD&ĐT-GDTr ngày 25/8/2010 của Sở giáo dục và đào tạo Lào Cai, về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2010-2011.
- Căn cứ công văn số 576/ KH-PGD&ĐT ngày 06/9/2010. kế hoạch triển thực nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010-2011 cấp học THCS.
-Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2011-2012 của Trường THCS Trịnh Tường, khối chuyên môn, tổ chuyên môn.
Nhiệm vụ trọng tâm và các biện pháp chính:
I. Nhiệm vụ trọng tâm.
Nâng cao chất lượng đại trà, nhằm phát hiện và bồi dưỡng những kiến thức cơ bản cho học sinh còn thiếu hụt về kiến thức cơ bản và các kĩ năng học tập , nhận thức còn chậm .
2. Nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp dạy học. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên .
3. Đánh giá đúng kết quả học tập thực chất của học sinh, đánh giá đúng công tác chỉ đạo của tổ chuyên môn, của giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và tổ chức các hoạt động giáo dục nâng cao chất lượng toàn diện cho học sinh
4. Khắc phục và nâng cao chất lượng học sinh yếu, kém.

II. Biện pháp chính .
Bồi dưỡng học sinh thường xuyên trong các giờ học chính khóa kết hợp với việc bồi dưỡng và phụ đạo vào các buổi chiều.
Kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời khắc phục những tồn tại vướng mắc.
Tăng cường bồi dưỡng học sinh yếu, kém vào các buổi chiều thứ 2, 4, 6.
Đổi mới công tác soạn giảng của từng giáo viên, từng bộ môn. Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh thông qua đó nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc với những giáo viên và học sinh.
Phối hợp với phụ huynh học sinh tạo mọi điều kiện để con
 
Gửi ý kiến