Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

PPCT HOA 12

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Đính
Ngày gửi: 11h:50' 14-09-2011
Dung lượng: 79.5 KB
Số lượt tải: 50
Số lượt thích: 0 người
Phân phối chương trình hóa học 12 năm học 2010-2011- Chương trình cơ bản


Thực dạy: Học kì I: 18 x 2 = 36 tiết (Tuần 19 thi học kì 1)


 Học kì II: 17 x 2 = 34 tiết (Tuần 37 thi học kì 2)HỌC KÌ I

Tiết
Tên bài

1
Ôn tập đầu năm

 Chương 1: ESTE-LIPIT

2
Bài 1: Este

3
Bài 2: Lipit

4
Bài 3: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp

5
Bài 4: Luyện tập. Este và chất béo

 Chương 2: CACBOHIĐRAT

6
Bài 5: Glucozơ

7+8
Bài 6: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

9+10
Bài 7: Luyện tập. Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat

11
Bài 8: Thực hành. Điều chế, tính chất hóa học của este và gluxit

12
Kiểm tra viết 1 tiết

 Chương 3: AMIN, AMINO AXIT VÀ PROTEIN

13
Bài 9: Amin

14
Bài 10: Amino axit

15+16
Bài 11: Peptit và protein

17+18
Bài 12: Luyện tâp. Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein

 Chương 4: POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIME

19+20
Bài 13: Đại cương về polime

21+22
Bài 14: Vật liệu polime

23
Bài 15: Luyện tập. Polime và vật liệu polime

24
Bài 16: Thực hành. Một số tính chất của protein và vật liệu polime

25
Kiểm tra viết 1 tiết


Chương 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI

26
Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuân hoàn và cấu tạo của kim loại

27,28
Bài 18: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

29
Bài 19: Hợp kim

30
Bài 20: Sự ăn mòn kim loại

31
Bài 21: Điều chế kim loại

32
Bài 22: Luyện tập. Tính chất của kim loại

33
Bài 23: Luyện tập. Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

34
Bài 24: Thực hành. Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

35,36
Bài : Ôn tập học kì I

tuần 19
Kiểm tra học kì I
Tuần 20 HỌC KÌ II

Tiết
 Chương 6: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ, NHÔM


39,40
Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

41+42+43
Bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

44+45
Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm

46,47
Bài 28: Luyện tập. Tính chất của kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất của chúng.

48,49
Bài 29: Luyện tập. Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

50
Bài 30: Thực hành. Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

51
Kiểm tra viết 1 tiết

 Chương 7: SẮT VÀ MỘT SỐ KIM LOẠI QUAN TRỌNG

52
Bài 31: Sắt

53,54
Bài 32: Hợp chất của sắt

55
Bài 33: Hợp kim của sắt

56
Bài 34: Crom và hợp chất của crom

57
Bài 35: Đồng và hợp chất của đồng

58
Bài 36: Sơ lược về niken, kẽm,chì, thiếc

59,60
Bài 37: Luyện tập. Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

61,62
Bài 38: Luyện tập. Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng

63
Bài 39: Thực hành. Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

64
Kiểm tra viết 1 tiết

 Chương 8: PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

65
Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch

66
Bài 41: Nhận biết một số chất khí

67
Bài 42: Luyện tập. Nhận biết một số chất vô cơ

 Chương 9: HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂM KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

68
Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế.

69
Bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội.

70
Bài 45: Hóa học và vấn đề môi
 
Gửi ý kiến