Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bai 31: LUYỆN TẬP ANKEN VÀ ANKADDIEN

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thanh Hải
Ngày gửi: 17h:51' 14-08-2011
Dung lượng: 97.5 KB
Số lượt tải: 460
Số lượt thích: 0 người
Sở giáo dục và đào tạo………………
Trường THPT……………..

Giáo viên hướng dẫn: Võ Văn Duyên Em
Giáo sinh thực hiện : Trần Thị Thanh Hải
Nguyễn Thanh Cường

Tên bài day: LUYỆN TẬP ANKEN VA ANKADIEN
Ngày soạn :…………..
Ngày dạy :……………….. Lớp dạy:……………….. Tiết:………...

Mục tiêu
Củng cố kiến thức về tính chất hóa học của anken và ankadien.
Biết cách phân biệt ankan, anken và ankadien bằng phương pháp hóa học.
Rèn luyện kĩ năng viết đồng phân, gọi tên và viết phương trình hóa học minh họa tính chất của anken và ankadien.
Chuẩn bị
Giáo viên; chuẩn bị 2 Phiếu học tập

Phiếu học tập số 1
Bài 1.Hãy điền đầy đủ vào bảng sau:


Anken
Ankadien

CT chungĐặc điểm cấu tạo
KhácTính chất hóa học đặc trưng
Bài 2.Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:


C4H6 ( C4H8
5(( 6 2((1
C4H10
Phiếu học tập số 2
Bài 1. Hãy chọn mệnh đề đúng
Tất cả các anken đều có công thức chung là CnH2n.
Chỉ có anken mới có công thức chung la CnH2n.
Anken có thể có 1 hoặc nhiều nối đôi.
Tất cả các anken đều có cộng H2 để tạo thành ankan.
Bài 2.Để phân biệt propan và propen dùng phản ứng nào là thuận tiện nhất
Phản ứng đốt cháy
Phản ứng cộng hiđrô
Phản ứng với nước brôm
Phản ứng trùng hợp
Bài 3.Chất sau có tên là gì
CH2=CH(CH(CH=CH(CH3

CH3
3-metylhexa-1,2-dien
4-metylhexa-1,5-dien
3-metylhexa-1,4-dien
3-metylhexa-1,3-dienHọc sinh; chuẩn bị bài tập luyện tập trang 137/138
Phương pháp dạy học
Đàm thoại, thảo luận nhóm
Thiết kế các hoạt động dạy học
Ổn định lớp
Kiểm tra bài cũ; trong quá trinh luyện tập.
Tiến trình.
Hoạt động 1
- GV chia lớp thành 4 nhóm nhỏ và yêu cầu HS làm Bai1 trong PHT1.Sau đó gọi đại diện các nhóm đứng tại chỗ trình bày.
- Yêu cầu HS tự rút ra sự khác nhau giữa anken và ankadien. Yêu cầu HS vận dụng làm BT1/137 và BT2/138.
Hoạt động 2; Sự chuyển hóa lẫn nhau giữa ankan, anken và ankadien.
- GV yêu cầu HS hoàn thành sơ đồ ở Bài2 trong PHT1.Từ đó yêu cầu HS tự rút ra sơ đồ chuyển hóa dạng tổng quát.
- GV yêu cầu HS vận dụng làm BT3 và BT6 trang 138.Hoạt động 3
- GV yêu cầu 3 HS lên bảng làm các BT còn lại trong SGK.Các em còn lại nhận xét,bổ sung.
- GV nhận xét, lưu ý những điểm trọng tâm.


Hoạt động4: Củng cố
- Gv yêu cầu HS thảo luận theo nhóm để trả lời PHT2. Sau đó yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng trình bày.
- GV nhận xét , đánh giá, kết luận.


Anken
Ankadien

Ctchung
CnH2n
CnH2n-2

Đặc điểm cấu tạo
Khác
Có 1 liên kết đôi trong phân tử
Có 2 liên kết đôi trong phân tử


 Giống
-đều có đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí liên kết đôi.
-một số anken va ankadien còn có đồng phân hình học.

Tính chất hóa học dặc trưng
- phản ứng cộng( với hiđrô, hiđrô halogenua,brôm (dung dịch(.
- phản ứng trùng hợp.


BT1/138
CH2 ( CH2 ( Br2 ( CH2 ( CH2
3CH3(CH ( CH2 ( 2KMnO4 ( 2H2O
( 3CH3 - CH - CH2 ( 2MnO2 ( KOH

OH OH
BT2/137
- Lần lượt cho 3 chất khí lội qua dung dịch nước vôi trong. Chất khí nào nào vẩn đục thi đó là khí CO2
CO2 ( Ca(OH(2 ( CaCO3( ( H2O
- Tiếp tục cho 2 chất khí còn lại lội qua dung dịc nước Brôm, chất khí nào làm mất màu thì đó là khí etilen.
C2H4 ( Br2 ( C2H4Br2
Chất khí còn lại là metan
 
Gửi ý kiến