Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Thị Nghệ
Ngày gửi: 13h:29' 06-03-2011
Dung lượng: 83.0 KB
Số lượt tải: 470
Số lượt thích: 0 người
Tiết 47 BÀI 29: CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA
Ngày soạn:1/3/2011 CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG
Ngày giảng: 3/3/2011 CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM.

I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức
HS cần nắm:
+ Nắm được các chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của thực dân Pháp.
+ Hiểu được mục đích và phương pháp khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam.

2. Kĩ năng
HS cần:
+ Thấy rõ được âm mưu và dã tâm của thực dân Pháp.
+ Giáo dục cho các em lòng căm ghét bọn đế quốc áp bức bóc lột.

3. Kĩ năng
+ Sử dụng bản đồ.
+ Phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử.

II. Chuẩn bị
Bản đồ liên bang Đông Dương thuộc Pháp
Bảng phụ
Các tranh ảnh và sự kiện lịch sử phục vụ cho bài giảng.

III. Tiến trình dạy học
1. Ổn định tổ chức lớp 8A1 (1ph)
Sĩ số:
Vắng:
2. Kiểm tra bài cũ:
Câu 1: Kể tên các nhà cải cách cuối thế kỉ XIX. Trình bày nội dung một số cải cách?
Đáp án:
1868: Đinh Văn Điền xin đẩy mạnh việc khai khẩn ruộng hoang và khai mỏ, phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng.
1863 – 1871: Nguyễn Trường Tộ gửi lên triều đình 30 bản điếu trấn đề cập đến một loạt vấn đề như chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển công thương nghiệp, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục.
1877 và 1822 Nguyễn Lo Trạch còn dâng 2 bản “ thời vụ sách” lên vua Tự Đức đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước.
Vì sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thể thực hiện được?
Đáp án:
+ Những cải cách mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc.
+ Chưa xuất phát từ cơ sở bên trong.
+ Triều đình Nguyễn bảo thủ, từ chối mọi cải cách.

3. Bài mới
Sau khi những đợt sóng cuối cùng của phong trào Cần Vương đã lắng xuống thời kì bình định bằng vũ trang ở nước ta đã chấm dứt. Thực dân Pháp bắt đầu thực hiện chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở nước ta mà thực chất là tăng cường áp bức bóc lột thuộc địa làm giàu cho chính quốc. Chính sách này đã tác động đền mọi mặt kinh tế, chính trị xã hội nước ta. Để thấy rõ điều này cô và các em cùng đi tìm hiểu bài ngày hôm nay.

Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội.

I. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ( 1897 – 1914)
HOẠT ĐỘNG 1: TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC
Thời gian: 10ph

Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh

1. Tổ chức bộ máy nhà nước.
- Thực dân Pháp thành lập Liên Bang Đông Dương gồm 3 nước: Việt Nam, Lào, Camphuchia.

- Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước.

- Thiết lập chặt chẽ từ trung ương đến địa phương.

GV giảng: Sau khi căn bản hoàn thành công cuộc bình định bằng quân sự thông qua hiệp ước Mác Măng ( 1883) và Patơnốt ( 1884) triều đình Huế chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp. Thực dân Pháp bắt đầu tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam ( 1897 – 1914). Và hôm nay chúng ta cùng đi tìm hiểu cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.
?: Theo em tại sao Pháp đẩy mạnh khai thác thuộc địa ở Việt Nam?
ĐHTL:
+ Pháp muốn biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ rộng lớn của Pháp,cung cấp nguyên vật liệu và nguồn nhân công rẻ mạt
GV dẫn:
Với mục đích như vậy thực dân Pháp tiến hành xây dựng bộ máy nhà nước để phục vụ công cuộc khai thác thuộc địa chúng ta cùng đi tìm hiểu phần 1.
GV treo bản đồ Liên Bang Đông Dương và giới thiệu:
Thực dân Pháp thành lập Liên Bang Đông Dương gồm: Việt Nam, Lào, Campuchia đứng đầu là viên toàn quyền người Pháp. Tuy nhiên một số tài liệu cho thấy 17/10/
 
Gửi ý kiến