Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Dây thần kinh tủy

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Văn Tính
Ngày gửi: 18h:00' 16-02-2011
Dung lượng: 57.5 KB
Số lượt tải: 65
Số lượt thích: 0 người
Tuần 24 Ngày soạn : 7/2/2011
Tiết 47
Bài 45: DÂY THẦN KINH TỦY
I/ MỤC TIÊU:
1/Kiến thức:
- Trình bày được cấu tạo và chức năng của dây thần kinh tủy
- Giải thích được vì sao dây thần kinh tủy là dây pha .
2/ Kỹ năng:
- Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích hình
- Kỹ năng hoạt động nhóm.
3/ Thái độ: Yêu thích môn học, có ý thức bảo vệ cơ thể.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ CHUẨN BỊ CỦA HS
- Chuẩn bị của GV:
Tranh phóng to hình 45.1 ; 45.2 ; 44.2
Tranh câm hình 45.1 và những miếng bià rời ghi chú thích từ 1 – 5 .
- Chuẩn bị của HS:
+ Cấu tạo và chức năng dây thần kinh tủy
III/ TIẾN TRÌNH BÀI HỌC:
1/ Ổn định lớp
2/ KTBC ( 5 p)
(?) Nêu cấu tạo và chức năng của tuỷ sống?
3 / Bài mới: ( 30 p)
* Mở bài: Tiết trước chúng ta đã nghiên cứu cấu tạo của tuỷ sống. Dây thần kinh tuỷ có cấu tạo và chức năng như thế nào? chúng ta cùng nghiên cứu bài hôm nay.
* HĐ 1: Cấu tạo của dây thần kinh tủy ( 15 phút)
- Mục tiêu: Hs biết được cấu tạo của dây thần kinh tủy
- Cách tiến hành
Hoạt động gv
Hoạt động hs

-Treo tranh 442, 45.1; GV yêu cầu học sinh nghiên cứu thông tin SGK quan sát hình 44.2 , 45.1 ( Trả lời câu hỏi :
Trình bày cấu tạo dây thần kinh tủy ?
-GV hoàn thiện kiến thức
-Gv treo tranh câm hình 45.1 , goị học sinh lên dán các mảnh bià chú thích vào tranh .
- Gv nhận xét, đưa đáp đúng
-Học sinh quan sát kỹ hình , đọc thông tin trong SGK trang 142 ( Tự thu thập thông tin .
-Một học sinh trình bày cấu tạo dây thần kinh tủy , lớp bổ sung .
Có 31 đôi dây thần kinh tủy .
Mỗi dây thần kinh tủy gồm 2 rễ :
Rễ trước : Rễ vận động
Rễ sau : rễ cảm giác
- Các rễ tủy đi ra khỏi lỗ gian đốt ( dây thần kinh tủy

- Một vài học sinh lên dán trên tranh câm , lớp nhận xét bổ sung .
- Hiểu, ghi bài

Tiểu kết:
-Có 31 đôi dây thần kinh tủy .
-Mỗi dây thần kinh tủy gồm 2 rễ :
Rễ trước : Rễ vận động
Rễ sau : rễ cảm giác
- Các rễ tủy đi ra khỏi lỗ gian đốt ( dây thần kinh tủy
* HĐ 2: Chức năng của dây thần kinh tủy ( 15 phút)
- Mục tiêu : Thông qua thí nghiệm , học sinh rút ra được kết luận về chức năng của dây thần kinh tủy .
- Cách tiến hành
Hoạt động gv
Hoạt động hs

- Treo tranh các rễ tủy 45-2 cho hs quan sát
-Gv yêu cầu học sinh nghiên cứu thí nghiệm đọc kỹ bảng 45 SGK trang 143 ( rút ra kết luận :
Chức năng của rễ tủy ?
Chức năng của dây thần kinh Tủy ?
- GV hoàn thiện lại kiến thức .
- Vì sao nói dây thần kinh tủy là dây pha ?
- Gv chốt lại ý
- Quan sát tranh nhận biết các rễ tủy
- Học sinh đọc kỹ nội dung thí nghiệm và kết quả ở bảng 45 SGK trang 143 ( thảo luận nhóm ( rút ra kết luận về chức năng của rễ tủy
- Đại diện nhóm trình bày , các nhóm khác bổ sung .
+ Rễ trước dẫn truyền xung vận động (li tâm)
+ Rễ sau dẫn truyền xung cảm giác (hướng tâm )
+ Dây thần kinh tủy do các bó sợi cảm giác và vận động nhập lại , nối với tủy sống qua rễ trước và rễ sau ( dây thần kinh tủy là dây pha .
- Dây dẫn cảm giác và vận động
- Hs ghi bài

Tiểu kết:
- Rễ trước dẫn truyền xung vận động (li tâm)
- Rễ sau dẫn truyền xung cảm giác (hướng tâm )
- Dây thần kinh tủy do các bó sợi cảm giác và vận động nhập lại , nối với tủy sống qua rễ trước và rễ sau ( dây thần kinh tủy là dây pha .
4/ Kiểm tra- đánh giá
1 . Trình bày cấu tạo và chức năng của dây thần kinh tủy ?
2. Làm câu hỏi 2 SGK ( trang 143 )
Gợi ý :
Kích thích mạnh lần lượt các chi :
Nếu không gây co chi
 
Gửi ý kiến