Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

KE HOACH SU DUNG THIET BI TIENG ANH 7-HKI (3 TRANG WORD)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Mỹ Dung
Ngày gửi: 20h:13' 08-02-2011
Dung lượng: 12.8 KB
Số lượt tải: 179
Số lượt thích: 0 người
THCS LÊ CHÁNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
AV – TD - GDNGLL Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
………oOo……… ………oOo………
Lê Chánh, ngày tháng năm 20

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC
Môn Tiếng Anh , khối 7
Năm học : 2010 – 2011
HỌC KỲ I
TUẦN
TÊN BÀI DẠY
TIẾT
PP CT
NỘI DUNG
CÓ
TỰ LÀM


1
1
BACK TO SCHOOL
1
HDPP học tập bộ môn

Poster

2
A1, 2
Cassette player , picture
Poster
3
A3, 4
Cassette player , picture
Poster


2

4
A5, 6
Cassette player , picture
Poster
5
B1, 2, 3
Cassette player , picture
Poster
6
B4, 5, 6
Cassette player , picture
Poster


3
2
PERSONAL INFORMATION
7
A1, 2
Cassette player
Poster
8
A4
Cassette player , picture
Poster
9
B1, 2
Cassette player
Poster


4

10
B3, 4
Cassette player
Poster
11
B6, 7

Poster
3
AT HOME
12
A1
Cassette player , picture
Poster


5

13
A2

picture
Poster
14
A3
picture

Poster
15
B1
Cassette player , picture
Poster


6

16
B4
Cassette player
Poster

17
B5
Cassette player , picture
Poster
18
Language Focus 1

Poster


7

19
Kiểm tra 1 tiết bài số 1


Handout
4
AT SCHOOL
20
A1, 2, 4
Cassette player , picture

Poster
21
A3, 5
Cassette player
Poster


8

22
A6
Cassette player , picture
Poster
23
B1, 2
Cassette player, picture
Poster
24
B3
Cassette player
Poster


9

25
Trả bài kiểm tra 1 tiết 1

Poster5
WORK AND PLAY
26
A1
Cassette player , picture
Poster
27
A2
picture
Poster


10

28
A4
Cassette player , picture
Poster
29
B1, 2
Cassette player , picture
Poster
30
B3


Poster


11
6
AFTER SCHOOL
31
A1
Cassette player , picture
Poster
32
A2, 4
Cassette player , picture
Poster
33
A3
picture
Poster


12

34
B1
Cassette player , picture
Poster
35
B2
picture
Poster
36
B3
Cassette player
Poster


13

37
Language Focus 2
picture
Poster
38
Kiểm tra 1 tiết bài số 2

7
THE WORLD OF WORK
39
A1
Cassette player , picture
Poster


14

40
A2,3
Cassette player , picture
Poster
41
A4
picture
Poster
42
B1, 4
Cassette player
Poster, picture


15

43
B2, 3
picture
Poster
44
Trả bài kiểm tra 1 tiết 2

Poster8
PLACES
45
A1, 2
Cassette player , picture
Poster


16

46
A3


Poster
47
A4, 5

Cassette player
Poster
48
B1
Cassette player , picture
Poster


17

49
B2, 4
Cassette player , picture
PosterÔn tập và thi kiểm tra học kì I
50
Ôn tập thi học kì I

Poster
51
Ôn tập thi học kì I

Poster


18

52
Ôn tập thi học kì I

Poster
53
Thi kiểm tra học kì I


54
Trả bài thi kiểm tra HKI

PosterAvatar
Công trình thế kỷ?!
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓