Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 23 (CKTKN)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Xuan Chien
Ngày gửi: 21h:39' 23-01-2011
Dung lượng: 545.0 KB
Số lượt tải: 2094
Số lượt thích: 1 người (Quan Thi Hong)
TUẦN 23 hai ngày 16 tháng 02 2009
ĐẠO ĐỨC: (23)
GIỮ GÌN CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
I. Mục tiêu: Giúp HS:
1. Hiểu được ý nghĩa của việc giữ gìn các công trình công cộng là giữ gìn tài sản chung của xã hội. Mọi người đều có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn.
2. Những việc cần làm để giữ gìn các công trình công cộng.
3. Giáo dục HS biết tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ các công trình công cộng. Tuyên truyền để mọi người tham gia tích cực vào việc giữ gìn các công trình công cộng.
II. Chuẩn bị:
+ Nội dung các tình huống, trò chơi.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

Hoạt động dạy
Hoạt động học

A. Kiểm tra bài cũ: (5’)
+ Gọi HS trả lời các câu hỏi:
+H: Thế nào là lịch sự vớiù mọi người?
+H: Tìm những câu ca dao, tục ngữ nói về phép lịch sự ?
B. Dạy học bài mới: (25’)
1. Giới thiệu bài: (2’) Nêu MT bài học.
* Hoạt động 1: (8’) Xử lí tình huống
- Chia lớp thành 4 nhóm, YC các nhóm đọc tình huống SGK, thảo luận và xử lý tình huống.
- YC các nhóm trình bày.
* Kết luận: Nhà văn hóa là một công trình công cộng là tài sản chung của xã hội. Mọi người dân đều có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn .
* Hoạt động 2: (8’) Bày tỏ ý kiến
+ GV giao nhiệm vụ cho các nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận.
+ YC các nhóm trình bày, lớp theo dõi nhận xét và bổ sung cho hoàn chỉnh.
+ GV đưa ra nội dung:
- Nam, Hùng leo trèo lên các tượng đá của nhà chùa ?
- Gần đến tết, mọi người trong xóm quét dọn sạch sẽ xóm ngõ ?
- Đi tham quan, bắt chước các anh chị lớn, Quân và Dũng rủ nhau khắc tên trên thân cây
- Các cô chú thợ điện sửa lại cột điện bị hỏng.
+ Gv theo dõi nhận xét.
-H: Vậy giữ gìn các công trình công cộng em cần phải làm gì ?
* Kết luận: Mọi người dân không kể già, trẻ, nghề nghiệp … đều phải có trách nhiệm giữ gìn bảo vệ các công trình công cộng.
* Hoạt động 3: (7’) Liên hệ thực tế
+ Chia 4 nhóm thảo luận theo câu hỏi sau:
1) Hãy kể tên 3 công trình công cộng mà nhóm em biết ?
2) Em hãy đề ra một số hoạt động, việc làm để bảo vệ, giữ gìn công trình công cộng đó.
+ YC các nhóm trình bày.
+ GV nhận xét kết luận đúng.
C. Củng cố dặn dò: (5’)
-H: Thế nào là giữ gìn các công trình công cộng?
+ Gọi HS đọc ghi nhớ.
+ GV nhận xét tiết học. Về nhà học bài. chuẩn bị các bài tập còn lại.


+ 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi.
+ Lớp theo dõi nhận xét.

+ Các nhóm thảo luận tình huống.

+ Đại diện các nhóm trình bày, lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung.+ Gọi HS đọc nội dung bài tập1.

+ Đại diện HS trình bày


+ Hai bạn làm sai , Vì ……

+ Làm việc này là đúng , vì …..

+ không nên làm.

+ Việc làm tốt.
+ HS lắng nghe.
+ Không leo trèo lên các tượng đá, công trình công cộng.
+ Tham gia dọn dẹp giữ gìn vệ sinh chung.
+ Có ý thức bảo vệ của công.
+ Không khắc tên làm hư hỏng các tài sản chung.
+ Nhắc lại+ Nhóm 1 và 3

+ Nhóm 2 và 4

+ Các nhóm trình bày.
+ Lớp theo dõi, bổ sung.

+ HS phát biểu.

+ 2 HS đọc.
+ Lắng nghe và thực hiện.


TẬP ĐỌC: (Tiết 45)
HOA HỌC TRÒ
I. Mục tiêu: Giúp HS:
1. Đọc đúng các tiếng, từ khó như: góc trời đỏ rực, loạt, lá lại càng xanh, me non , chói lói, lúc nào, dần dần xoè ra ……
+ Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.
+ Đọc diễn cảm toàn bài: giọng tả nhẹ nhàng, suy tư.
2. Hiểu các từ ngữ trong bài: phượng , phần tử, vô tâm , tin
 
Gửi ý kiến