Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Bai thi số 3 vòng 6 VIOLIMPIC LỚP 8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Nguyễn Thị Hường
Ngày gửi: 23h:48' 02-01-2011
Dung lượng: 143.5 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
BÀI THI SỐ 3
Câu 1:Giá trị của biểu thức 13,5.5,8 - 8,3.4,2 - 5,8.8,3 + 4,2.13,5 là 
Câu 2:Cho hình bình hành ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Đường chéo BD cắt CM và AN theo thứ tự tại E và F. Biết O là trung điểm của EF. Ba điểm A, C, là ba điểm thẳng hàng.
Câu 3:Cho hình bình hành MNPQ, , MQ = 6cm và MP vuông góc MQ. Khi đó diện tích hình bình hành MNPQ là 
Câu 4:Giá trị của biểu thức  tại  là 
Câu 5:Tập giá trị của y thỏa mãn  là SNhập các phần tử dưới dạng số thập phân, theo thứ tự tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu ‘’ ; ’’).
Câu 6:Giá trị của biểu thức  tại  và  là 
Câu 7:Đa thức  có nghiệm.
Câu 8:Cặp số (x;y) thỏa mãn điều kiện  là Nhập giá trị thích hợp của x;y theo thứ tự vào ô trống, hai giá trị ngăn cách nhau bởi dấu ";").
Câu 9:Với a=10b giá trị của biểu thức  là 
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 10:Cho hình bình hành MNPQ, đường thẳng a có một điểm chung P duy nhất với hình bình hành. Từ M, N, Q kẻ các đường thẳng MD, NE, QF vuông góc với a (D, E, F thuộc a). Khi đó, ta có MDNE+QF (Nhập kết quả so sánh thích hợp vào ô trống).
BÀI THI SỐ 2
Câu 1:Cho tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và AB. E và D lần lượt đối xứng với C và B qua N và M. Trong các kết luận sau, kết luận nào là sai?
Câu 2:Tổng tất cả các nghiệm của đa thức  là:
Câu 3:Các giá trị của x thỏa mãn  là:
Câu 4:Giá trị của biểu thức 57,5.4,6 - 8,5.3,4 - 6,6.8,5 + 58,5.5,4 bằng
Câu 5:Cho ABCD là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, DC. Gọi I là giao điểm của DM và AN, K là giao điểm của BN và CM. Khi đó, ta có tổng số hình bình hành là:
Câu 6:Cho hình bình hành ABCD có CD = 2AD. Gọi M là trung điểm của cạnh CD. Khi đó số đo góc AMB bằng:
Câu 7:Nếu 3a - 1 = 7 thì  bằng:
Câu 8:Giá trị của biểu thức  với  bằng:
Câu 9:Giá trị của biểu thức  bằng:
Câu 10:Nếu hai nhân tử của đa thức  là  và  thì giá trị của  bằng: 
Gửi ý kiến