Banner-giaoan-1090_logo1
Banner-giaoan-1090_logo2

Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Kịch bản chi tiết chương trình lễ kết nạp đảng viên mới+phụ lục hướng dẫn quy trình

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trương Xuân Thái
Ngày gửi: 00h:45' 02-01-2011
Dung lượng: 21.7 KB
Số lượt tải: 2098
Số lượt thích: 0 người
K ỊCH BẢN
chương trình Lễ kết nạp đảng viên mới

A-Phần thứ nhất
1 Chào cờ, tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu.
-Kính thưa các đồng chí đại biểu!
-Thưa toàn thể Hội nghị!
Trước khi vào buổi lễ kính mời các đồng chí đại biểu và toàn thể các đồng chí đảng viên đứng dậy làm lễ chào cờ.
“Nghiêm”Chào cờ. Chào! (chào cờ hát Quốc ca, Quốc tế ca theo nhạc)
Kính mời các đồng chí ngồi xuống.
Kính thưa các đồng chí đại biểu
Thưa toàn thể Hội nghị
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng thông qua ngày 25/4/2006 và hướng dẫn số 03 ngày 29/12/2006 tại Mục 3.12 điểm d về tổ chức lễ kết nạp đảng viên của Ban Tổ chức Trung ương Đảng. Thực hiện Quyết định số: ….-NQ/HU ngày ……/12/2010 của Ban thường vụ Huyện ủy Trấn Yên về chuẩn y kết nạp đảng viên.
Hôm nay, được sự đồng ý của Đảng uỷ ………….. , Chi bộ ………….. tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho đ/c ………...............................................................................................................vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là lý do của buổi Lễ hôm nay.
Kính thưa các đ/c
Tới dự với buổi Lễ , tôi xin trân trọng giới thiệu :
* Về phía Đảng uỷ :
Có Đ/c: ………………. – Phó bí thư Đảng uỷ …………………..
………………………………………………………………………….
Đại diện quần chúng Trường………… :
Có  Đ/c: ………………………………
Cùng toàn thể các đồng chí đảng viên thuộc chi bộ ………………………
Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các đồng chí đảng viên về dự buổi lễ hôm nay!
Tôi xin được thông qua chương trình buổi lễ kết nạp đảng viên mới :
- Phần thứ1: Chào cờ, tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu.
- Phần thứ 2 : Người vào Đảng đọc đơn xin vào Đảng.
- Phần thứ 3 : Đại diện đảng viên được phân công, giúp đỡ đọc bản giới thiệu người vào Đảng.
-Phần thứ 4: Đại diện BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đọc bản giới thiệu đoàn viên ưu tú vào đảng.
-Phần thứ 5 : Bí thư chi bộ đọc Quyết định kết nạp đảng viên
- Phần thứ 6 : Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ
- Phần thứ 7 : Đại diện Chi bộ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.
-Phần thứ 8: Đại diện Đảng uỷ phát biểu ý kiến.
-Phần thứ 9: Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

2-Tiếp theo chương trình tôi xin giới thiệu đ/c ………………. lên đọc đơn xin vào Đảng.
Mẫu VD tham khảo :
ĐẢNG CỘNG SẢN VI ỆT NAM
( ( (

.........., ngày.... tháng ... năm 2011.

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi bộ trường TH Việt Cường-Trấn Yên.

Tôi tên là: .....................................................................................................
Sinh ngày .......... tháng ...... năm ........,tại .....................................................................................................................................
Dân tộc: ........... Tôn giáo: ............
Nghề nghiệp: ................................................................................................
Trình độ học vấn: .........................................................................................
Quê quán: ......................................................................................................
Nơi ở hiện nay: .............................................................................................
Đơn vị công tác: Trường TH Việt Cường-Trấn Yên
Chức vụ: Giáo viên.
Vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày ....tháng .....năm......., tại trường .....................................................................................................................................
Được chi bộ xem xét là cảm tình Đảng ngày ..... tháng ........năm 20.....
Tại trường TH Việt Cường.................................................................................
Qua nghiên cứu điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam, được sự giáo dục và bồi dưỡng của Chi bộ, của Đoàn thanh niên tôi đã nhận thức được: Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, là đại biểu trung thành, là lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.
Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn và phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Chi bộ trường TH Việt Cường-Trấn Yên xem xét kết nạp tôi vào Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nếu được kết nạp tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người Đảng viên của
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓