Violet
Giaoan

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Giáo án

QUI CHẾ DÂN CHỦ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Bắc
Ngày gửi: 22h:54' 17-09-2010
Dung lượng: 113.5 KB
Số lượt tải: 63
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT TRẠM TẤU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


QUY CHẾ
LÀM VIỆC TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG
NĂM HỌC 2010 - 2011

Căn cứ Luật giáo dục 2005, Điều lệ trường trung học cơ sở 2007.
Căn cứ vào Quyết định số 07 / 2007/QĐ –BGD&ĐT ngày 02/4/2007 về việc ban hành Điều lệ Trường Trung học cơ sở của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Căn cứ vào các văn bản Pháp lệnh Cán bộ, Công chức sửa đổi và bổ sung năm 2003;
Căn cứ NĐ số 71/1998- NĐ-CP ngày 8-9-1998 về việc Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan của Chính phủ;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09 /1998 TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04/12/1998 hướng dẫn về tổ chức và nội dung Hội nghị CB-CC trong cơ quan của Ban tổ chức cán bộ Chính phủ và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam;
Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Trạm Tấu về việc xây dựng Quy chế làm việc của đơn vị trường học.
Theo tình hình thực tế của đơn vị. Trường THCS Lý Tự Trọng đề ra Qui chế làm việc như cụ thể như sau:
I/ Nguyên tắc chung trong hoạt động của đơn vị.
1. Hệ thống chính trị và mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường phải đảm bảo nguyên tắc: Đảng lãnh đạo- Nhà nước quản lý- Nhân dân làm chủ và thực hiện tốt các nguyên tắc sau:
2. Nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc chỉ đạo mọi hoạt động trong nhà trường.
3. Đảm bảo nguyên tắc công khai kế hoạch, nội dung, biện pháp, kết quả công tác
4. Đảm bảo nguyên tắc pháp chế XHCN: mọi hoạt động trong nhà trường, mọi CB - CC trong đơn vị có trách nhiệm nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của nhà nước. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được xử lý đúng pháp luật.
5. Hiệu trưởng lãnh đạo nhà trường theo nguyên tắc chế độ thủ trưởng phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn, các tổ chức đoàn thể.
6. Nhà trường, các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội, mọi CB-CC trong nhà trường phải đảm bảo nguyên tắc quan hệ đoàn kết, thân thiện, tôn trọng lẫn nhau, phối hợp, giúp đỡ, hỗ trợ để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của cá nhân và nhiệm vụ chung của đơn vị, ngành, địa phương.
7. Đảm bảo nguyên tắc tính khoa học trong mọi hoạt động của nhà trường.
8. Đảm bảo nguyên tắc quản lý theo ngành dọc và quản lý theo lãnh thổ.
II/ Nhiệm vụ quyền hạn tổ chức và cá nhân trong đơn vị.
1. Nhiệm vụ quyền hạn của nhà trường.
Nhà trường có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây.
- Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục do Bộ trưởng Bộ GD & ĐT ban hành.
- Quản lý nhà giáo, cán bộ nhân viên và học sinh.
- Thực hiện nhiệm vụ phổ cập GDTHCS trong phạm vi cộng đồng.
- Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo qui định của pháp luật.
- Phối hợp với gia đình người học, tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục.
- Tổ chức cho nhà giáo, cán bộ, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội.
- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo qui định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng.
2.1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu Trưởng.
- HT chịu trách nhiệm trước Phòng GD&ĐT và Chính quyền địa phương về các hoạt động và kết quả công tác giáo dục của nhà trường.
- Chịu trách nhiệm chung đồng thời trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các công việc sau đây:
+ Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường.Thực hiện các Nghị quyết, Quyết nghị của Hội đồng trường.
+ Phân công công tác của cán bộ, giáo viên trong nhà trường, điều chỉnh sự phân công nếu thấy cần thiết và hợp lý.
+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.
+ Tổ chức chỉ đạo, quản lý toàn diện các hoạt động của giáo viên và học sinh.
+ Quản lý tài chính , tài sản của nhà trường .
+ Chỉ đạo và tổ chức phân công đội ngũ CB, GV thực hiện công tác phổ cập giáo dục THCS tại địa phương.
+ Lập KH kiểm tra các HĐ trong nhà trường, tổ chức kiểm tra
 
Gửi ý kiến