Tìm kiếm Giáo án

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Tiết 24.Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Nguyễn Thị Mai
Người gửi: Nguyễn Xuân Đồng (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:04' 12-12-2008
Dung lượng: 35.5 KB
Số lượt tải: 82
Số lượt thích: 0 người
Tiết 24
Bài 20: cuộc vận động dân chủ
Trong những năm 1936-1939
I/ Mục tiêu bài học:
1, Kiến thức: Giúp hs hiểu được:
+ Những nét chính của tình hình thế giới và trong nước có ảnh đến cách mạng Việt Nam trong những năm 1936-1939
+ Chủ trương của Đảng và phong trào đấu tranh trong những năm 1936-1939, ý nghĩa của phong trào
2, Tư tưởng: Giáo dục hs lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng
3, Kĩ năng: - So sánh các hình thức tổ chức đấu tranh trong những năm 1930-1931 với 1936-1939 để thấy được sự chuyển hướng của phong trào đấu tranh
- Biết sử dụng tranh ảnh lịch sử
II/ Thiết bị dạy học: - ảnh “ cuộc mít tinh ở khu đấu xảo Hà Nội” , và một tài liệu khác
III/ Hoạt động dạy học:
+ Kiểm tra bài cũ: ? Trình bày diễn biến phong trào cách mạng 1930-1931?( Trên bản đồ)
+ Giới thiệu bài mới:
I/ Tình hình thế giới và trong nước
? Tình hình thế giới có nét gì nổi bật?? Tình hình trong nước như thế nào?

? Tình hình thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam như thế nào trong những năm 1936-1939?
*- Tình hình thế giới:
+ Chủ nghĩa phát xít nắm quyền ở Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản đang đe doạ nền dân chủ và hoà bình thế giới
+ Đại hội lần thứ VII của Quốc tế cộng sản( 1935) chỉ ra kẻ thù nguy hiểm của nhân dân thế giới và vận động thành lập ở mỗi nước Mặt trận nhân dân , tập hợp các lực lượng tiến bộ để chống phát xít
+ Mặt trận nhân dân Pháp lên nắm chính quyền (1936) ban bố những chính sách tiến bộ áp dụng cho cả thuộc địa
*- Tình hình trong nước:
+ Hậu quả kéo dài của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 làm cho đời sống các tầng lớp, giai cấp bị ảnh hưởng, chính sách phản động của bọn cầm quyền càng làm cho nhân dân ta đói khổ, ngột ngạt
(Tình hình lúc này có những nét mới, trong đó nổi bật là chủ nghĩa phát xít xuất hiện, QT cộng sản đã đề ra chủ trương đúng đắn nhằm tập hợp lực lượng dân chủ trên thế giới chống chủ nghĩa phát xít.Để có đường lối đấu tranh phù hợp, Đảng ta phải có chủ trương mới

II/ Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh
đòi tự do, dân chủ
? Trước tình hình thế giới và trong nước như vậy Đảng ta đã đề ra những chủ trương gì?


? Em hãy nêu những sự kiện tiêu biểu nhất trong cao trào dân chủ 1936-1939?

GV cho hs quan sát bức ảnh cuộc mít tinh ở khu Đấu xảo Hà Nội và bức ảnh
 
Gửi ý kiến